Nieuws

Blijf op de hoogte van

Het laatste branchenieuws

Nieuwswaardige berichten met het laatste nieuws wat betreft de accountancybranche

Verkoop woning na samenwonen

Een ongehuwd stel gaat na achtentwintig jaar uit elkaar. Ze hebben samen een huis gekocht met eigen...

Bekijk het nieuwsbericht

Woon-werkverkeer bij thuiswerken

Als uw medewerkers thuis werken en een auto van de zaak hebben, is het woon-werkverkeer naar...

Bekijk het nieuwsbericht

Einddatum tijdelijk contract

Een nachtreceptionist van een hotel heeft een tijdelijk contract dat met zes maanden is verlengd...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding blijft

Een salesmanager bij een bedrijf dat jongveevoeder produceert en verkoopt, zegt zijn contract op....

Bekijk het nieuwsbericht

Meenemen plastic tasje leidt tot ontslag

Een vulploegmedewerker bij Action pakt een plastic tasje bij de kassa om gekochte spullen mee naar...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer weigert mediation

Een medewerker van een fabriek die op maat deuren en kasten maakt, moet aan het werk bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

SLIM Subsidie

MKB-ondernemers kunnen in september 2020 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Het gaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaststellingsovereenkomst schuld eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder heeft een schuld van bijna € 1.3 miljoen aan zijn BV. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag op staande voet peperdure oplossing

Een koerier met een salaris van € 1.300 bruto per maand wordt begin februari 2020 op staande...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens flesje water

Een medewerker van KLM Catering Services Schiphol handelt vertrekkende en aankomende...

Bekijk het nieuwsbericht

Vader laat zwart geld na

Vader overlijdt in het jaar 2000. Zijn dochter is enig erfgenaam. In juni 2014 dient ze voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Huisartsenpraktijk in coöperatie

Een huisarts richt samen met haar dochter een coöperatieve vereniging huisartsenpraktijk op....

Bekijk het nieuwsbericht

Excessief lenen van uw BV

Leent u meer dan € 500.000 van uw eigen BV? Onlangs is het wetsvoorstel ingediend dat...

Bekijk het nieuwsbericht

NOW 2.0 aanvragen

Vanaf 6 juli 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij de sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond...

Bekijk het nieuwsbericht

Rittenadministratie achteraf, toch goedgekeurd

Een werknemer maakt gebruik van een bestelauto van de zaak. Van de auto is geen rittenregistratie...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u zelf aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers en hebt...

Bekijk het nieuwsbericht

Lijst SBI-codes TOGS uitgebreid

Ondernemers in bepaalde sectoren kunnen sinds 27 maart 2020 een Tegemoetkoming Ondernemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Webmodule ZZP en geen minimumtarief

Er komt geen minimumtarief voor zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexibele arbeidskrachten kunnen ook een beroep doen op een financiële tegemoetkoming....

Bekijk het nieuwsbericht

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden waarvan de oorzaak buiten hun invloed ligt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Urencriterium ondernemers 2020

Ondernemers kunnen aanspraak maken op ondernemersfaciliteiten. Bij sommige faciliteiten geldt als...

Bekijk het nieuwsbericht

Coronareserve 2019

Een BV die in 2019 winst heeft gemaakt, kan in 2020 zwaar getroffen worden door de coronacrisis....

Bekijk het nieuwsbericht

Lager gebruikelijk loon 2020

De versoepeling van de gebruikelijk loonregeling voor ondernemers met een BV (DGA’s) is...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0 verlengd en aangepast

Vorige week heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. Sinds deze presentatie heeft het...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Verlenging en aanpassing NOW

Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 wederom een...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemers en werkgevers krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote...

Bekijk het nieuwsbericht

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Er komt een garantieregeling voor overbruggingskredieten aan ondernemers met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding schoonheidsspecialiste

Een schoonheidsspecialiste gaat in 2010 op basis van een tijdelijk contract voor een jaar bij een...

Bekijk het nieuwsbericht

Overzicht voorwaarden NOW, Tozo en TOGS

Het kabinet heeft een breed pakket regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de...

Bekijk het nieuwsbericht

Massaal bezwaar box 3-heffing 2019

De Belastingdienst verwacht dat veel belastingplichtigen ook voor het jaar 2019 bezwaar zullen...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling bestelauto stratenmaker?

Een zelfstandige stratenmaker koopt een Citroën Jumper. De laadruimte is afgetimmerd en...

Bekijk het nieuwsbericht

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft extra belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder DGA’s en...

Bekijk het nieuwsbericht

TOGS-regeling ook voor zorgondernemers

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat vanaf 22 april 2020 ook open voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwe raadsvergoeding loon?

Een gemeenteraadslid maakt gebruik van de zogenaamde opting-in regeling. De raadsvergoeding valt...

Bekijk het nieuwsbericht

Onbelaste reiskostenvergoeding mag doorlopen

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kan de werkgever een vaste onbelaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling formaliteiten terugwerkende kracht

Voor terugwerkende kracht bij een geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer,  bedrijfsfusie,...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling identificatie werknemer

Werkgevers hebben voor de loonheffingen administratieve verplichtingen. Zo moet een werkgever de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel...

Bekijk het nieuwsbericht

Lager gebruikelijk loon DGA wegens coronacrisis

Heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de omzet en liquiditeit van een BV, dan mogen de BV en de...

Bekijk het nieuwsbericht

Meer ondernemers krijgen tegemoetkoming schade Covid -19

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19...

Bekijk het nieuwsbericht

Overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan...

Bekijk het nieuwsbericht

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW bouwkosten woning met zonnepanelen aftrekbaar?

Man en vrouw hebben een woning laten bouwen. Het woonoppervlak van de woning is 176 m2. Op het dak...

Bekijk het nieuwsbericht

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

Een financieel adviseur (DGA) opereert vanuit een eigen BV. Een relatie waarmee hij samenwerkt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Om de lage WW-premie toe te mogen passen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst...

Bekijk het nieuwsbericht

SLIM subsidie voor werkgevers

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor leercultuur, loopbaancoaching en ontwikkelen van...

Bekijk het nieuwsbericht

E-Herkenning en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is druk bezig met de nadere invulling van...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie...

Bekijk het nieuwsbericht

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodloket voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000,- voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt...

Bekijk het nieuwsbericht

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende...

Bekijk het nieuwsbericht

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondersteuning sectoren

Voor bedrijven in specifieke sectoren komt het kabinet met bijzondere matregelen. Het gaat om de...

Bekijk het nieuwsbericht

Economische en fiscale maatregelen Coronavirus

De Coronapandemie raakt het Nederlandse bedrijfsleven fors. Het kabinet heeft op 12 en 16 maart...

Bekijk het nieuwsbericht

(1) Werkgevers: werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle...

Bekijk het nieuwsbericht

(2) ZZP-ers: bijstand zelfstandigen

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen werknemers zijn of in dienst hebben, geen beroep doen op de...

Bekijk het nieuwsbericht

(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan...

Bekijk het nieuwsbericht

(4) Fiscaal: uitstel van betaling, geen boete, verlagen voorlopige aanslag, BTW terugvragen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de...

Bekijk het nieuwsbericht

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een schoonmaakster werkte op twee locaties, 10 uur per locatie. Als een van de locaties wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie elektrische auto 2020

In het kader van het Klimaatakkoord komt de regering met een subsidie voor elektrische...

Bekijk het nieuwsbericht

Werktijdverkorting wegens Corona

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand,...

Bekijk het nieuwsbericht

Papieren schenking belast

Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren...

Bekijk het nieuwsbericht

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis...

Bekijk het nieuwsbericht

Speerpunten Belastingdienst 2020

In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – is...

Bekijk het nieuwsbericht

Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Een bouwondernemer krijgt te maken met een executoriale verkoop van onroerend goed dat eigendom was...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (3)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap –...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (4)

Onlangs is het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap...

Bekijk het nieuwsbericht

Teveel opgenomen uit eigen B.V.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft aan zijn B.V. een rekening courantschuld en een schuld...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscaal afrekenen na overlijden echtgenote DGA

De echtgenote van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) overlijdt. Ze waren gehuwd in algehele...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (1)

Eind 2018 heeft het kabinet de Commissie Regulering van werk - onder leiding van Hans Borstlap-...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (2)

Onlangs is het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap...

Bekijk het nieuwsbericht

Onderzoek box 3-heffing 2013-2016

In 2019 heeft de hoogste rechter bepaald dat de belastingheffing over spaargelden in de periode...

Bekijk het nieuwsbericht

Afschrijving aanhorigheid bedrijfsgebouw

Hebt u als ondernemer gebouwen in eigen gebruik, dan is de fiscale afschrijving beperkt tot 50% van...

Bekijk het nieuwsbericht

Correctie inkomen DGA

Een dame start als directeur van een nieuwe BV. Om de BV op weg te helpen, gaat ze aan de slag op...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer krijgt boete of dwangsom

Het komt voor dat uw werknemer een boete krijgt opgelegd ingevolge een strafbeschikking of een...

Bekijk het nieuwsbericht

Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

Man en vrouw bezitten sinds 1997 ieder voor 50% een eigen woning met een destijds afgesloten...

Bekijk het nieuwsbericht

Passieve voorzitter stichting aansprakelijk

Een voorzitter van een stichting wordt door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor ruim...

Bekijk het nieuwsbericht

Chauffeur Uber ondernemer?

Een man werkt als chauffeur voor Uber. Hij komt in conflict met de Belastingdienst over de vraag of...

Bekijk het nieuwsbericht

Schenking door huwelijkse voorwaarden?

Een man met een vermogen van ongeveer 150 miljoen en een vrouw, die circa een miljoen bezit, gaan...

Bekijk het nieuwsbericht

Alimentatie of loon van BV ex-echtgenoot

Een echtgenote is in loondienst bij enkele BV’s van haar man. Ze gaan scheiden. De vrouw...

Bekijk het nieuwsbericht

Loonbeslag: werkgever zelf aansprakelijk

Een bedrijf heeft een werknemer in dienst die achterstallige belastingschulden heeft. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingwijzigingen 2020

Op 17 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken de nieuwe transitievergoeding online

Werkgevers krijgen hulp van de overheid bij het berekenen van de transitievergoeding. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW digitale uitgaven verlaagd

Voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften gaat per 1 januari 2020 het...

Bekijk het nieuwsbericht

Check uw vermogen voor 1 januari

Door uw vermogen op een andere manier vorm te geven kunt u wellicht inkomstenbelasting 2020...

Bekijk het nieuwsbericht

In 2019 nog dividend uitkeren?

Als uw BV in 2019 dividend aan u in privé uitkeert, is dat tegen 25% belast met...

Bekijk het nieuwsbericht

Billijke vergoeding zesenzestig maandsalarissen

Een monteur van 62 jaar werkt al bijna vijfenveertig jaar bij een bedrijf. Hij meldt zich ziek met...

Bekijk het nieuwsbericht

Betaal in 2020 niet onnodig de hoge WW-premie

In 2020 is de WW-premie anders georganiseerd, niet meer per sector, maar per soort contract. Er...

Bekijk het nieuwsbericht

Definitief einde slapend dienstverband

De hoogste rechter heeft beslist over het zogenoemde ‘slapende dienstverband’. Dat is...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW en export van goederen

Exporteert u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen? Dan is deze levering...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat als een medewerker langdurig ziek wordt?

Kleinere werkgevers weten in veel gevallen niet wat er op ze af komt bij langdurige ziekte van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Deel woning verhuurd aan eigen BV

Een manager van artiesten verhuurt de begane grond en het souterrain van zijn eigen woning aan zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Checklist 2020 voor werkgevers

Per januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet...

Bekijk het nieuwsbericht

Niet aanmelden kleine ondernemersregeling 2020?

Onlangs hebben we aandacht besteed aan de nieuwe kleine ondernemersregeling voor de BTW die per 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumbeloning zelfstandigen in 2021

Onlangs is de Wet minimumbeloning zelfstandigen in concept gepubliceerd. Alle zzp’ers gaan...

Bekijk het nieuwsbericht

Zelfstandigenverklaring

Het voorstel voor de Wet op de zelfstandigenverklaring bevat meer duidelijkheid over de vervanger...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkomsten uit verhuur van panden

Starters op de woningmarkt krijgen te maken met hoge huizenprijzen. De lage rentestand heeft geleid...

Bekijk het nieuwsbericht

Einde aftrek rente bij woning in aanbouw

Een particulier koopt in 2007 bouwgrond om er een eigen woning op te laten bouwen. In 2009 is de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer valt tijdens werk van ladder

Een touringcarchauffeur is op het dak van een bus, op een hoogte van 3,7 meter, bezig met onderhoud...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiets van de zaak en onbelaste kilometervergoeding

In 2020 geldt voor een fiets van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuw BTW-nummer

Dit najaar ontvangen meer dan een miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer. In het...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeid in balans en payrolling

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Payrollen blijft mogelijk om inleners te...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Het UWV stelt regelmatig nieuwe uitvoeringsregels vast voor ontslag om bedrijfseconomische redenen....

Bekijk het nieuwsbericht

Elektrisch rijden in en na 2020

De komende jaren blijven voor elektrische auto's belastingvoordelen bestaan. Dat blijkt uit de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkkostenregeling vriendelijker voor MKB

Voor het MKB wil het kabinet de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Heeft u een BV en maakt die meer winst dan 200.000 euro? Dan gaat helaas een eerder aangekondigde...

Bekijk het nieuwsbericht

Gesprekken opnemen onrechtmatig?

Een medewerker van een betonbedrijf komt na enige incidenten in een verslechterde werkrelatie met...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat betekent opzegging per 1 maart eigenlijk?

Een werkgever krijgt een ontslagvergunning voor een ruim twee jaar volledig arbeidsongeschikte...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer liegt over gezondheid: ontslag?

Een werknemer meldt zich in de maand februari 2019 verschillende keren ziek. Volgens de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: spaargeld

U hebt het ongetwijfeld al opgepikt uit de nieuwsrubrieken: met ingang van 2022 is spaargeld tot...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: overige bezittingen

Voorgesteld is om de belastingheffing op inkomsten uit vermogen per 1 januari 2022 aan te passen....

Bekijk het nieuwsbericht

Zelfstudie ondernemersactiviteit?

Een ambtenaar met een fulltime baan start een eenmanszaak en schrijft deze in bij de Kamer van...

Bekijk het nieuwsbericht

Rente familielening te hoog

Een echtpaar sluit voor de aankoop van een woonhuis bij de ouders van de man een...

Bekijk het nieuwsbericht

Pensioenkwestie: is een poffertje koek?

Een bedrijf produceert uitsluitend poffertjes en pannenkoeken. De Bedrijfspensioenfonds Zoetwaren...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet tegemoetkomingen loondomein

Per 1 januari 2017 zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers...

Bekijk het nieuwsbericht

Overtreding concurrentiebeding: matiging boete

Een werknemer van een bedrijf in sloopwerken en asbestsanering heeft een concurrentiebeding met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag?

Een winkelketen hanteert een systeem voor werktijdenregistratie. De winkelmanager moet toezien op...

Bekijk het nieuwsbericht

Aflossing hypotheek in januari: correctie box 3?

Op 1 januari 2016 heeft een particulier een eigen woning met een hypotheekschuld van 140.000 euro....

Bekijk het nieuwsbericht

Eigen woning in jaar van echtscheiding

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De man vertrekt in 2013. In augustus 2016...

Bekijk het nieuwsbericht

Blunder belastingdienst: geen bijtelling busje

Een werknemer die storingen aan straatverlichting oplost, heeft de beschikking over een busje van...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer werkt elders: ontslag?

Een logistiek medewerker wordt wegens psychische klachten volledig arbeidsongeschikt. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur tuinhuis via Airbnb

Een echtpaar heeft een eigen woning met in de tuin een tuinhuis. Ze verhuren het enkele weken per...

Bekijk het nieuwsbericht

Tariefafspraken zzp-ers toegestaan?

Mogen zelfstandigen zonder personeel collectief afspraken maken over hun beloning om aan een...

Bekijk het nieuwsbericht

Geld gestort op derdenrekening notaris: box 3?

Een oudere heer richt op 31 december 2012 bij de notaris een BV (A BV) op. Op dezelfde dag maakt...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkomstenbelasting over renteloze schenking?

Moeder schenkt in 1997 en 2001 in totaal ruim € 2.900.000 renteloos aan haar zoon. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na negen dagen kost werkgever zeven maandsalarissen

Een bedrijfsleider start op 4 februari bij een nieuwe werkgever. Hij heeft een tijdelijk contract...

Bekijk het nieuwsbericht

Ik moet weg, kun jij straks voor mij uitklokken?

Een productiemedewerker verlaat zijn werk tot tweemaal toe te vroeg en laat een collega met zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Voortgang regelgeving voor zelfstandigen

De regelgeving voor zelfstandigen gaat de komende jaren veranderen. Een recente kamerbrief bevat de...

Bekijk het nieuwsbericht

Handhaving wet DBA wordt aangescherpt

Het kabinet heeft een moratorium ingesteld tot 1 januari 2020 voor de handhaving op de juiste...

Bekijk het nieuwsbericht

WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contract

Met ingang van 2020 wordt de WW-premie voor flexibele contracten vijf procentpunten hoger dan die...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo beëindigingsovereenkomst?

Begin januari treedt een chauffeur voor 15 uur per week in dienst bij een koeriersbedrijf. Zeven...

Bekijk het nieuwsbericht

Belasting op spaargeld schendt eigendomsrecht

De hoogste rechter heeft uitspraak gedaan over de manier waarop Nederland in 2013 en 2014 belasting...

Bekijk het nieuwsbericht

Afschaffing aandelen aan toonder per 1 juli 2019

De fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft. Aandelen aan toonder...

Bekijk het nieuwsbericht

UWV: inloggen met eHerkenning

Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag subsidie praktijkleren tijdig aan

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Vennoot in VOF of loondienst?

Na 22 jaar in vaste dienst te hebben gewerkt voor een postbedrijf, treedt een postbezorger uit...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding meewerkende partner niet aftrekbaar

Een ondernemer met een eenmanszaak redigeert manuscripten van boeken. Zijn vrouw helpt hem een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Dat betekent dat deze wet op 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans en transitievergoeding

De Wet arbeidsmarkt in balans is door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Kassamedewerkster scant eigen voordeelpas: ontslag volgt

Een kassamedewerkster bij een landelijke bouwmarktketen scant haar eigen voordeelpas als klanten...

Bekijk het nieuwsbericht

Europees Hof verplicht werkgevers tot prikklok

Een zaak die een Spaanse vakbond aanspande tegen de Deutsche Bank krijgt gevolgen in de hele EU....

Bekijk het nieuwsbericht

Auto blijft zakelijk, geen boekverlies

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt in mei een Audi S8 Quattro, die hij zowel zakelijk als...

Bekijk het nieuwsbericht

Verlies op geldlening aan zakenpartner

Een ondernemer maakt vanuit zijn eenmanszaak educatieve games voor onderwijsinstellingen. Een...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorwerken van AOW- tot pensioenleeftijd

Een projectsecretaresse bij een bouwbedrijf wordt in december 2018 66 jaar, haar AOW-leeftijd. Dan...

Bekijk het nieuwsbericht

TV-kok werkt zelfstandig

Via een BV werkt een bekende TV-kok mee aan TV-programma’s van RTL. De Belastingdienst heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Man en vrouw doen vrijwilligerswerk als koster en hoofd huishoudelijke dienst voor een kerk. Het is...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek omdat fiscus brief laat liggen

Een particulier claimt in zijn aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost van ruim € 4.800...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding, ondanks te laat verzoek

Een administratief medewerker is twee jaar ziek en voor 50% arbeidsongeschikt verklaard. Voor dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Meer rechten flexwerkers: Europese richtlijn

Flexwerkers die minimaal drie uur per week en gemiddeld twaalf uur per vier weken werken krijgen...

Bekijk het nieuwsbericht

Heffing over werkelijke rendement vermogen uitgesteld

In het regeerakkoord heeft het kabinet beloofd een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek schenken aan goede doelen beperkt

Het kabinet komt met maatregelen om de giftenaftrek effectiever te maken en de uitvoerbaarheid en...

Bekijk het nieuwsbericht

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energie te besparen. In 2019 geldt ook een...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanmelden nieuwe kleine ondernemersregeling btw

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. Als uw...

Bekijk het nieuwsbericht

Opdrachtgever zzp: hulp gevraagd

Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalen

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Management- of arbeidsovereenkomst?

Een Werk-BV heeft vier personal holdings als aandeelhouder in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%....

Bekijk het nieuwsbericht

BTW woning deels aftrekbaar door zonnepanelen

Een ondernemer laat een woning bouwen met op het dak niet-geïntegreerde zonnepanelen. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Regelhulp financieel CV

Voor sommige werkzoekenden is het vinden van een nieuwe baan lastig, omdat hun afstand tot de...

Bekijk het nieuwsbericht

Alcohol- of drugstest voor werknemers

Als werkgever mag u uw werknemers als hoofdregel niet laten testen op alcohol, drugs of...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenmatig lenen aan eigen BV: uitspraak

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft een holding-BV. Deze neemt samen met BV’s van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel

Ondernemers met een eigen BV (DGA’s) betalen vanaf 2022 belasting als ze bovenmatig lenen van...

Bekijk het nieuwsbericht

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

De Belastingdienst heeft sedert juli 2018 volgens het Toezichtsplan Arbeidsrelaties 104 bedrijven...

Bekijk het nieuwsbericht

Passende arbeid of nieuwe functie?

Een vanwege schouderklachten arbeidsongeschikte CNC-frezer start na anderhalf jaar afwezigheid met...

Bekijk het nieuwsbericht

Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet

Een verkoopster in een schoenenzaak zit na een operatie in januari thuis. In augustus oordeelt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer neemt ontslag op staande voet

Een vrachtwagenchauffeur zegt zijn arbeidsovereenkomst per direct op. Als reden geeft hij...

Bekijk het nieuwsbericht

Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?

Een financieel adviseur heeft tot en met het 2014 een VAR-winst uit onderneming ontvangen voor zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?

In uw aangifte inkomstenbelasting hebt u een forse aftrekpost wegens medische kosten opgenomen. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

Een chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Verruiming werkkostenregeling voor MKB

Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet...

Bekijk het nieuwsbericht

Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Bezorgers Deliveroo niet zelfstandig

Begin 2018 heeft de maaltijdbezorgdienst Deliveroo de arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet...

Bekijk het nieuwsbericht

Op staande voet ontslagen in proeftijd?

Een uitzendkracht werkt tot eind augustus als grondwerker bij een bedrijf. Met ingang van september...

Bekijk het nieuwsbericht

Woonsituatie rond echtscheiding

Man en vrouw tekenen in 2014 een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dat de man in maart 2014 de...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek BTW woon-werkpand

Man en vrouw kopen een perceel grond in onverdeelde eigendom. Daarop laten ze een huis bouwen, dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Ten onrechte geen VAR: schadevergoeding

Deze zaak ging over een gediplomeerd verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG). Ze vroeg eind...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijke kilometers onzakelijk

Een parttime ondernemer in de psychosociale zorg werkt daarnaast in loondienst. De werkgever stelt...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

Eind 2018 is de nieuwe Werkwijzer Poortwachter  gepubliceerd. Deze helpt werkgevers,...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding kleine werkgevers gewijzigd

Bent u een werkgever met een klein bedrijf en kunt u de berekende transitievergoeding voor een of...

Bekijk het nieuwsbericht

Eenmalige verhoogde vrijstellingen schenkbelasting

De schenkbelasting kent een aantal eenmalige verhoogde vrijstellingen. Daaraan zijn voorwaarden...

Bekijk het nieuwsbericht

Oplossing BTW-nummer zzp-ers

Bent u zzp-er? Dan hebt u een BTW-nummer waarvan uw burgerservicenummer (BSN) deel uitmaakt. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Dronken magazijnmedewerker mag blijven

Een magazijnmedewerker verschijnt beschonken en ruikend naar alcohol op het werk. Er volgt een...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge billijke vergoeding bij ontslag

Een werknemer is senior Projectmanager ICT bij een reis- en evenementenorganisatie. Hij werkt daar...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen belastingen 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. In een brochure...

Bekijk het nieuwsbericht

Voordelig elektrisch rijden: fiscale truc

De Belastingdienst heeft volgens het Financiële Dagblad de volgende fiscale truc goedgekeurd...

Bekijk het nieuwsbericht

Lager nettoloon buitenlandse werknemers

Met ingang van 2019 krijgen uw werknemers die niet in Nederland wonen mogelijk te maken met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziekmelding in 2019 en UWV

Vanaf 1 januari 2019 verandert voor uw (ex-)werknemer het proces nadat hij zich heeft ziek gemeld....

Bekijk het nieuwsbericht

Zelfstandig of loondienst: voortgang wet DBA

Zelfstandigen en hun opdrachtgevers willen graag duidelijkheid over de juridische en fiscale...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbeidscontract: 0 of 36 uren?

Een vrouw is per 1 juni voor zes maanden bij een instelling in dienst getreden als...

Bekijk het nieuwsbericht

Arts ondernemer naast dienstverband?

Een arts staat in het BIG-register vermeld als arts en tandarts. Hij werkt in dienstbetrekking en...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur 1.100 garageboxen geen onderneming

Een B.V. verhuurt ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten. De totale waarde van het...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor werkgevers

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor ondernemers met BV

Met ingang van 2022 wordt excessief lenen bij de eigen BV belast tegen het dan geldende box...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag....

Bekijk het nieuwsbericht

Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

Sinds 1 januari 2018 moeten werknemers over het totaal aantal gewerkte uren...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de...

Bekijk het nieuwsbericht

Loon onderdeel van winst uit onderneming?

Een saxofonist is beroepsmusicus en als zodanig fiscaal ondernemer. Hij geeft saxofoonlessen als...

Bekijk het nieuwsbericht

Familielening eigen woning: rente 9%

Een jong stel bewoont een eigen woning die op naam staat van de man. Voor de aankoop heeft hij in...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

Een werkneemster in de glastuinbouw met een tijdelijk contract ontvangt een aanzegging dat haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

Een ondernemer verkoopt de aandelen in zijn assurantiekantoor en verhuurt daarna het bedrijfspand...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding bij minder werken?

Een werkneemster moet wegens haar gezondheid minder uren gaan werken. De bestaande ...

Bekijk het nieuwsbericht

Sparen in eigen onderneming

Een advocaat heeft bedacht dat sparen op een bankrekening van zijn onderneming fiscaal gunstiger is...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenwoning dansschool van de balans?

Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-ondernemers

Met ingang van 2019 gaat het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor onder meer...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling

De regeling voor de fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 sterk vereenvoudigd. Werknemers met...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemers met een BV

Het meest onverwachte voorstel in de kabinetsplannen treft veel ondernemers met een eigen BV, de...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale voorstellen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen in een reeks wetsvoorstellen gepresenteerd. Voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?

Iemand solliciteert op de functie van psychotherapeut. In zijn CV vermeldt hij eerdere...

Bekijk het nieuwsbericht

Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte

Een kwaliteitsmanager werkt acht tot tien uur per week in loondienst. Naast haar salaris ontvangt...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar

Voor een verbouwing gaat een huiseigenaar in 2007 een extra hypothecaire lening aan van €...

Bekijk het nieuwsbericht

Met bestelauto naar rechter: privégebruik?

Een monteur die elke dag 24 uur oproepbaar is, rijdt in een bestelauto van zijn werkgever. Met...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaststellingovereenkomst geheim?

In een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst staat meestal een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?

Een constructeur krijgt een aanlokkelijk aanbod van een concurrent van zijn werkgever. Hij tekent...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW bewust niet aangegeven en voldaan

Een BV verhuurt een golfbaan aan de exploitant van die baan. De verhuur gaat met BTW. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eetcafé lukt niet: fiscale navordering

Een VOF exploiteert een eetcafé. In het jaar van oprichting en de drie jaren daarna heeft de...

Bekijk het nieuwsbericht

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

Een accountmanager New Business wordt bij dezelfde werkgever Sales, Marketing & PR consultant....

Bekijk het nieuwsbericht

Discrimineert uw vacaturetekst?

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid mag u geen onderscheid maken...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Een directeur krijgt van een BV een Lexus voor zakelijk gebruik ter beschikking. Privé heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Een belastingplichtige claimt in zijn aangifte Inkomstenbelasting voor € 1.500 aftrekbare...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Een ondernemer met een eenmanszaak maakte een rommeltje van zijn administratie. Zijn accountant en...

Bekijk het nieuwsbericht

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Een arbeidsongeschikte werknemer start na anderhalf jaar ziekte met re-integratie gericht op het...

Bekijk het nieuwsbericht

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Een student treedt bij Deliveroo in dienst als maaltijdbezorger op basis van een arbeidscontract...

Bekijk het nieuwsbericht

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartax genoemd, blijft bezwaren oproepen. De heffing is...

Bekijk het nieuwsbericht

Jacquet predikant toch werkkleding

Een predikant kocht een jacquet voor de uitoefening van zijn ambt. In zijn aangifte voerde hij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Op dit moment hangt de hoogte van onder meer de WW-premies af van de sector waarin uw bedrijf is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee...

Bekijk het nieuwsbericht

Betalingstermijn grote opdrachtgevers

Per 1 juli 2018 zijn zzp-ers en MKB-bedrijven beter beschermd tegen onredelijk lange...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek S&O: detail op urenstaat

Een ondernemer ontwikkelt samen met twee medevennoten innovatief snoepgoed. Ze besteden veel tijd...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

Voor goedwillende zzp-ers en hun opdrachtgevers is de handhaving van de wet Deregulering...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA

Minister Koolmees heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe...

Bekijk het nieuwsbericht

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer...

Bekijk het nieuwsbericht

Mag servicemonteur naar concurrent?

Een servicemonteur bij een beveiligingsbedrijf heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd...

Bekijk het nieuwsbericht

Bestelauto’s op de foto

Werknemers van een uitzendbedrijf werken uitsluitend voor een zusteronderneming die elektriciteits-...

Bekijk het nieuwsbericht

Geboorteverlof partner flink uitgebreid

Op dit moment heeft de partner recht op twee dagen volledig betaald geboorteverlof. Dat kan hij of...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Begeleidt u in uw bedrijf een leerling of student? Dan kunt u tot 17 september 2018 de subsidie...

Bekijk het nieuwsbericht

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbowet per 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 moet u als werkgever klaar zijn voor de nieuwe Arbowet. Zo moet u een...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingdienst niet AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het zal u...

Bekijk het nieuwsbericht

Managementvergoeding loon of winst?

Een zzp-er ontwikkelt innovaties van kunststoffen. Namens een eigen management-BV in oprichting...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer steelt en legt terug: ontslag?

Een medewerker werkt in het depot van een koeriersbedrijf. Hij behandelt een beschadigde doos met...

Bekijk het nieuwsbericht

Heeft vader een auto cadeau gekregen?

Een vader kreeg van de Belastingdienst onverwacht een aanslag schenkingsrecht. Hij zou van zijn,...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever haalt auto op bij ziekte

Twee managers zijn tegelijk bij een bedrijf gestart op basis van een jaarcontract. Ze melden zich...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorbetaling loon en bonus bij ziekte

Een security en compliance officer ontvangt naast zijn salaris elke maand een prestatiebonus....

Bekijk het nieuwsbericht

Parttime loungerestaurant onderneming?

Naast haar 36-urige dienstverband bij een werkgever exploiteert een jongedame een Marokkaans...

Bekijk het nieuwsbericht

Vakantiegeld uitbetalen

Betaalt u aan uw werknemers overwerkloon uit? Let dan op bij de berekening van het vakantiegeld....

Bekijk het nieuwsbericht

Woning tandarts op de zaak

Een tandarts laat voor 3,6 miljoen euro een woning inclusief bedrijfsruimtes bouwen. Hij werkt er...

Bekijk het nieuwsbericht

Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

Een sales- en marketingmedewerker had een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat eindigde op 31...

Bekijk het nieuwsbericht

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

Een vader schenkt aan zijn zoon een aandeel in een vastgoed-BV. Deze BV neemt deel in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen....

Bekijk het nieuwsbericht

Is uw huis een energiecentrale?

Een echtpaar koopt een perceel grond en laat er een huis op bouwen. Op het dak laten ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

Het is de bedoeling dat de huidige kleine ondernemersregeling in de BTW per 1 januari 2020 wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Trouwen is soms schenken

Een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een belaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Een magazijnbediende wordt op staande voet ontslagen. Hij was voor de tweede maal onder invloed van...

Bekijk het nieuwsbericht

Aannemer of hovenier?

Een aannemersbedrijf levert en plaatst gevels voor woningen, flatgebouwen en kantoren tegen een...

Bekijk het nieuwsbericht

Verbod privégebruik DGA

Stel, u bent enig aandeelhouder en bestuurder van een BV, in fiscale termen...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijkheid lening van uw BV

Geld lenen, al dan niet in rekening courant, van uw BV kan tot fiscale problemen leiden. Met name...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiets van de zaak eenvoudiger

De fiscale regels voor een fiets van de zaak zijn ingewikkelder en geven meer administratieve...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkkostenregeling werkt

De werkkostenregeling (WKR) is het in 2011 ingevoerde systeem voor de behandeling van vergoedingen...

Bekijk het nieuwsbericht

Secretaresse onderneemster?

Een dame staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak in het verlenen van...

Bekijk het nieuwsbericht

Aangifte door adviseur met slechte reputatie

Een particulier laat zijn belastingaangiften indienen door een belastingconsulent. Vier jaar lang...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen klaar

In juli 2017 was de compensatie al aangekondigd, binnenkort kan deze ook worden geclaimd. ...

Bekijk het nieuwsbericht

Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG?

Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen rond de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Om...

Bekijk het nieuwsbericht

Krantenbezorger niet in loondienst

Een man bezorgt kranten voor een uitgever. De inkomsten die hij daarvoor ontvangt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzegvergoeding ook bij nieuwe baan?

Een werknemer werkt bij een installatiebedrijf op basis van een contract voor zeven maanden, tot 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Opbrengsten distributeur parfums onbelast?

Een jongedame koopt en verkoopt parfums en cosmetica van een multi level marketingorganisatie. Zij...

Bekijk het nieuwsbericht

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Een advocaat gaat aan de slag voor een ondernemer met diverse BV’s. De ondernemer wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdpad nieuwe zzp-regels

Tot 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst coulant om met de huidige zzp-regels. Dat geldt niet voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?

Stel, uw oudtante vindt het goed dat u haar woning koopt voor € 100.000 onder de werkelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Hebt u in 2017 iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde...

Bekijk het nieuwsbericht

Leidster kinderdagverblijf vergeet baby bij afsluiten: ontslag?

Een moeder komt aan bij het kinderdagverblijf om haar baby op te halen. Het kinderdagverblijf is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens restje asbest

Een bedrijf houdt zich bezig met wettelijk verplichte eindcontroles op locaties waar asbest is...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon medisch specialisten

Medisch specialisten die hun diensten verlenen via een eigen BV, hebben te maken met de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bitcoins in uw aangifte

Bezit u als particulier bitcoins, dan dient u deze in uw aangifte inkomstenbelasting te verwerken...

Bekijk het nieuwsbericht

Uw zonnepanelen en BTW

U bent als particulier BTW-ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding met uw zonnepanelen...

Bekijk het nieuwsbericht

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Een jongedame van 19 jaar werkt 34 uur per week als aankomende verkoopmedewerkster bij een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

Tot 1 januari 2018 mocht een uitzendbureau bij inschrijving van een kandidaat niet direct een kopie...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

Een autobedrijf krijgt in 2015 belastingcontrole. Op de balans blijken BTW-schulden te staan over...

Bekijk het nieuwsbericht

Vormt belasting een aftrekbare gift?

Wat dacht u van de volgende redenering? Betalingen van belasting, inhoudingen op eventuele...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziekmelding of opzegging?

Een kok heeft het zwaar omdat zijn echtgenote hem gaat verlaten. Hij belt zijn werkgever om te...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning

Uw recreatiewoning wordt meestal als vermogen belast in Box 3. U betaalt inkomstenbelasting over de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018

Op 19 december 2017, na de stemming in de Eerste Kamer, zijn de fiscale wijzigingen per 1 januari...

Bekijk het nieuwsbericht

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Over enkele weken worden de salarissen weer betaald. De nieuwe loonstrook leidt vaak tot vragen aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

In veel bedrijven zijn de verlofaanvraag en verlofregistratie niet gekoppeld aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Update kabinetsplannen zzp-ers

In een kamerbrief heeft minister Koolmees een update gegeven over de aanpak van de plannen uit het...

Bekijk het nieuwsbericht

Zonnepanelen en BTW-correctie

Een ondernemer heeft een woning met kantoorruimte laten bouwen. De BTW heeft hij volledig...

Bekijk het nieuwsbericht

Milieu-investering te laat aangemeld

Een ondernemer koopt op 23 februari 2013 een energiezuinige auto. Op 4 april 2014 meldt hij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op...

Bekijk het nieuwsbericht

Jacquet werkkleding?

Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Een Holding-BV houdt aandelen van een BV die luxe verpakkingsmaterialen ontwikkelt en verkoopt. Jan...

Bekijk het nieuwsbericht

Papieren schenking luistert nauw

Ouders kunnen aan hun kinderen bedragen schenken zonder ze uit te betalen. Ze blijven deze bedragen...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag...

Bekijk het nieuwsbericht

Oudere auto van de zaak voordelig

Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

U kunt uw winstbelasting verlagen door gebruik te maken van investeringsaftrek. Die is er in drie...

Bekijk het nieuwsbericht

Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?

De echtgenote van een ondernemer start een eigen kledingboetiek gericht op de werkende zakelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Kosten total body scan aftrekbaar?

U leeft bewust gezond, u eet gezond en u sport regelmatig. U voelt zich prima. Voor de zekerheid...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge of lage sectorpremie WW?

Werkgevers in Nederland zijn ingedeeld in 69 sectoren. Er zijn 63 sectoren met een uniforme...

Bekijk het nieuwsbericht

Koeriersfirma, geen loondienst

Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de...

Bekijk het nieuwsbericht

Woning onjuist op de balans

Een ondernemer zet bij de start van zijn bedrijf zijn woning voor € 520.000 op de...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding in 2018 hoger

Werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn, hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat betekent het regeerakkoord 2017 voor u?

De maatregelen van het regeerakkoord 2017 pakken niet voor iedereen hetzelfde uit. Veel hangt...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken uw AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 is bij veel mensen wel bekend. Maar weet u dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: fiscale lastenverlaging

Er komen in de inkomstenbelasting twee belastingschijven: een basistarief van 36,94 en een...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: belasting op vermogen

U betaalt straks minder inkomstenbelasting over uw vermogen. Het heffingsvrije vermogen gaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: ZZP-ers

Er komt een nieuwe regeling. Als een zzp-er tegen een laag tarief bij een opdrachtgever ofwel...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: Ontslag, flex, vast en ziekte

Het ontslagrecht wordt iets versoepeld. Een rechter mag straks problemen in de arbeidsrelatie...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscaal huwelijk aangepakt

Het komt voor dat mensen trouwen die geen enkele affectieve relatie hebben, puur vanwege een flinke...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkeerregeling vervalt

Op dit moment kunnen mensen die inkomen of vermogen opzettelijk niet hebben aangegeven, dat binnen...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

Een werkgever is ook een transitievergoeding verschuldigd als een werknemer na langdurige...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling voor auto uit 2016 ook 22 procent?

Met ingang van 1 januari 2017 is het algemene bijtellingspercentage verlaagd van 25...

Bekijk het nieuwsbericht

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumloon voor opdrachtnemers

Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij...

Bekijk het nieuwsbericht

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Gratis inzage met KvK-App

Ondernemers kunnen per jaar dertig keer gratis inzage in het Handelsregister krijgen. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Ook u verwerkt persoonsgegevens

MKB-ondernemers houden gegevens bij van klanten en medewerkers. Voor de verwerking van deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo goodwill?

Een ondernemer koopt voor € 1.400.000 een onderneming, bestaande uit een campingterrein,...

Bekijk het nieuwsbericht

Huis onder water: restschuldregeling vervalt

Stel uw huis staat onder water. Na verkoop van uw huis zou een schuld resteren. Omdat deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer

Een ondernemer, uitbater van een café, verhuist naar een woning met een berging. Die...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-correctie privégebruik auto

Hebt u een personenauto of een bestelauto op de zaak of least u zakelijk? Dan kunt u de BTW...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken zelf uw premiekorting

Werkgevers vinden het soms lastig om arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een afstand tot de...

Bekijk het nieuwsbericht

Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd?

Ondernemers met een pensioen in hun eigen BV, kunnen met ingang van 1 april 2017 in die BV...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijk zwembad aan huis

Man en vrouw zijn beiden fysiotherapeut. Samen met hun zoon, die ook fysiotherapeut is, hebben ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemerschap IT-consultant

Een IT-consultant staat ingeschreven in het Handelsregister met als activiteiten: advisering op het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eenvoudiger te berekenen en de duur te...

Bekijk het nieuwsbericht

Scholingsvouchers UWV op?

Het UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Er zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Medewerker ziek: wat mag u registreren?

Een werkgever registreerde bij ziekmelding van een werknemer aard en oorzaak van de ziekte. Dat mag...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-nummer op uw website

Bezoekers van uw website moeten eenvoudig kunnen vinden wat voor bedrijf u hebt, waar het gevestigd...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: voortgang nieuwe regels

Op korte termijn wordt het onderzoek naar de herijking van de arbeidsovereenkomst aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belasting op vermogen 2018 en 2019

Met ingang van 2017 gelden er twee forfaitaire rendementen voor de belasting op uw vermogen in Box...

Bekijk het nieuwsbericht

Proeftijd of twee jaar doorbetalen

De eigenares van een modezaak krijgt het te druk. Het is tijd voor haar eerste personeelslid. Ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemerswoning op de balans?

Een bouwondernemer koopt een perceel met daarop een grote bedrijfshal en een woning. In de woning...

Bekijk het nieuwsbericht

Vertrouwen op de Belastingtelefoon?

Een particulier wil zelf aangifte inkomstenbelasting doen, maar komt er niet uit. Hij belt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo relatiebeding?

Een werknemer tekent bij zijn werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst met een verwijzing naar het...

Bekijk het nieuwsbericht

Diners in restaurant van klant aftrekbaar?

Een ondernemer met een man-vrouwfirma dineert zeer regelmatig met zijn vrouw buiten de deur. Dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Hobby-uitvinder start bedrijf

Stel, u ontwikkelt in uw vrije tijd een nieuw product. Daarvoor maakt u € 5.000 aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie

Een werkgever verbiedt zijn werknemers om op het werk zichtbare tekenen te dragen van politieke,...

Bekijk het nieuwsbericht

Thuis blijven en toch salaris eisen?

Een werkneemster met een tijdelijk contract meldt zich ziek. Ze geeft aan dat ze situationeel ziek...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?

U rijdt zakelijk en privé in een kleine, energiezuinige auto van de zaak met een lage...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na doorsturen klantgegevens

Een werknemer krijgt in een moeilijk gesprek te horen dat zijn baas van hem af wil. In dat gesprek...

Bekijk het nieuwsbericht

Te lage WOZ-waarde, wat nu?

Stel, u wilt uw huis binnen een jaar of twee voor een mooie prijs verkopen. En nu valt er een...

Bekijk het nieuwsbericht

Definitief einde pensioenopbouw eigen BV

Per 1 april aanstaande valt definitief het doek voor pensioenopbouw in eigen beheer bij de eigen...

Bekijk het nieuwsbericht

Eigen bijdrage auto aftrekbaar als negatief loon?

Een werknemer krijgt een vrij dure auto van de zaak. Hij betaalt de werkgever een bijdrage in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

U betaalt niet vaak overdrachtsbelasting, een heffing over de waarde bij overdracht van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na de kerstborrel

Op de kerstborrel van een aannemersbedrijf vloeit de drank rijkelijk. In de loop van de avond...

Bekijk het nieuwsbericht

Digitale ontslagaanvraag via UWV

Voor ontslag gelden twee gescheiden procedures. U moet bij het UWV zijn voor ontslag om...

Bekijk het nieuwsbericht

WOZ-waarden woningen openbaar

Binnenkort ontvangt u weer uw WOZ-beschikking. Sinds oktober 2016 kunt u de WOZ-waarden voor...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten

Werkt u met zzp-ers of bent u zzp-er en wilt u werken buiten loondienst? Dan kunt u gebruik maken...

Bekijk het nieuwsbericht

Verzoek parttime werken afgewezen

Sinds begin 2016 kan een werknemer verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-dossier: hoe nu verder?

Het kabinet maakt haast. Staatssecretaris Wiebes gaat snel onderzoeken hoe aan de criteria...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van financiële en fiscale ontwikkelingen.