Nieuws

Blijf op de hoogte van

Het laatste branchenieuws

Nieuwswaardige berichten met het laatste nieuws wat betreft de accountancybranche

Zelfstandig of loondienst: voortgang wet DBA

Zelfstandigen en hun opdrachtgevers willen graag duidelijkheid over de juridische en fiscale...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbeidscontract: 0 of 36 uren?

Een vrouw is per 1 juni voor zes maanden bij een instelling in dienst getreden als...

Bekijk het nieuwsbericht

Arts ondernemer naast dienstverband?

Een arts staat in het BIG-register vermeld als arts en tandarts. Hij werkt in dienstbetrekking en...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur 1.100 garageboxen geen onderneming

Een B.V. verhuurt ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten. De totale waarde van het...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor werkgevers

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor ondernemers met BV

Met ingang van 2022 wordt excessief lenen bij de eigen BV belast tegen het dan geldende box...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag....

Bekijk het nieuwsbericht

Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

Sinds 1 januari 2018 moeten werknemers over het totaal aantal gewerkte uren...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de...

Bekijk het nieuwsbericht

Loon onderdeel van winst uit onderneming?

Een saxofonist is beroepsmusicus en als zodanig fiscaal ondernemer. Hij geeft saxofoonlessen als...

Bekijk het nieuwsbericht

Familielening eigen woning: rente 9%

Een jong stel bewoont een eigen woning die op naam staat van de man. Voor de aankoop heeft hij in...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

Een werkneemster in de glastuinbouw met een tijdelijk contract ontvangt een aanzegging dat haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

Een ondernemer verkoopt de aandelen in zijn assurantiekantoor en verhuurt daarna het bedrijfspand...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding bij minder werken?

Een werkneemster moet wegens haar gezondheid minder uren gaan werken. De bestaande ...

Bekijk het nieuwsbericht

Sparen in eigen onderneming

Een advocaat heeft bedacht dat sparen op een bankrekening van zijn onderneming fiscaal gunstiger is...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenwoning dansschool van de balans?

Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-ondernemers

Met ingang van 2019 gaat het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor onder meer...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling

De regeling voor de fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 sterk vereenvoudigd. Werknemers met...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemers met een BV

Het meest onverwachte voorstel in de kabinetsplannen treft veel ondernemers met een eigen BV, de...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale voorstellen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen in een reeks wetsvoorstellen gepresenteerd. Voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?

Iemand solliciteert op de functie van psychotherapeut. In zijn CV vermeldt hij eerdere...

Bekijk het nieuwsbericht

Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte

Een kwaliteitsmanager werkt acht tot tien uur per week in loondienst. Naast haar salaris ontvangt...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar

Voor een verbouwing gaat een huiseigenaar in 2007 een extra hypothecaire lening aan van €...

Bekijk het nieuwsbericht

Met bestelauto naar rechter: privégebruik?

Een monteur die elke dag 24 uur oproepbaar is, rijdt in een bestelauto van zijn werkgever. Met...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaststellingovereenkomst geheim?

In een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst staat meestal een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?

Een constructeur krijgt een aanlokkelijk aanbod van een concurrent van zijn werkgever. Hij tekent...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW bewust niet aangegeven en voldaan

Een BV verhuurt een golfbaan aan de exploitant van die baan. De verhuur gaat met BTW. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eetcafé lukt niet: fiscale navordering

Een VOF exploiteert een eetcafé. In het jaar van oprichting en de drie jaren daarna heeft de...

Bekijk het nieuwsbericht

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

Een accountmanager New Business wordt bij dezelfde werkgever Sales, Marketing & PR consultant....

Bekijk het nieuwsbericht

Discrimineert uw vacaturetekst?

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid mag u geen onderscheid maken...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Een directeur krijgt van een BV een Lexus voor zakelijk gebruik ter beschikking. Privé heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Een belastingplichtige claimt in zijn aangifte Inkomstenbelasting voor € 1.500 aftrekbare...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Een ondernemer met een eenmanszaak maakte een rommeltje van zijn administratie. Zijn accountant en...

Bekijk het nieuwsbericht

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Een arbeidsongeschikte werknemer start na anderhalf jaar ziekte met re-integratie gericht op het...

Bekijk het nieuwsbericht

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Een student treedt bij Deliveroo in dienst als maaltijdbezorger op basis van een arbeidscontract...

Bekijk het nieuwsbericht

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartax genoemd, blijft bezwaren oproepen. De heffing is...

Bekijk het nieuwsbericht

Jacquet predikant toch werkkleding

Een predikant kocht een jacquet voor de uitoefening van zijn ambt. In zijn aangifte voerde hij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Op dit moment hangt de hoogte van onder meer de WW-premies af van de sector waarin uw bedrijf is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee...

Bekijk het nieuwsbericht

Betalingstermijn grote opdrachtgevers

Per 1 juli 2018 zijn zzp-ers en MKB-bedrijven beter beschermd tegen onredelijk lange...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek S&O: detail op urenstaat

Een ondernemer ontwikkelt samen met twee medevennoten innovatief snoepgoed. Ze besteden veel tijd...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

Voor goedwillende zzp-ers en hun opdrachtgevers is de handhaving van de wet Deregulering...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA

Minister Koolmees heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe...

Bekijk het nieuwsbericht

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer...

Bekijk het nieuwsbericht

Mag servicemonteur naar concurrent?

Een servicemonteur bij een beveiligingsbedrijf heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd...

Bekijk het nieuwsbericht

Bestelauto’s op de foto

Werknemers van een uitzendbedrijf werken uitsluitend voor een zusteronderneming die elektriciteits-...

Bekijk het nieuwsbericht

Geboorteverlof partner flink uitgebreid

Op dit moment heeft de partner recht op twee dagen volledig betaald geboorteverlof. Dat kan hij of...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Begeleidt u in uw bedrijf een leerling of student? Dan kunt u tot 17 september 2018 de subsidie...

Bekijk het nieuwsbericht

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbowet per 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 moet u als werkgever klaar zijn voor de nieuwe Arbowet. Zo moet u een...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingdienst niet AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het zal u...

Bekijk het nieuwsbericht

Managementvergoeding loon of winst?

Een zzp-er ontwikkelt innovaties van kunststoffen. Namens een eigen management-BV in oprichting...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer steelt en legt terug: ontslag?

Een medewerker werkt in het depot van een koeriersbedrijf. Hij behandelt een beschadigde doos met...

Bekijk het nieuwsbericht

Heeft vader een auto cadeau gekregen?

Een vader kreeg van de Belastingdienst onverwacht een aanslag schenkingsrecht. Hij zou van zijn,...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever haalt auto op bij ziekte

Twee managers zijn tegelijk bij een bedrijf gestart op basis van een jaarcontract. Ze melden zich...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorbetaling loon en bonus bij ziekte

Een security en compliance officer ontvangt naast zijn salaris elke maand een prestatiebonus....

Bekijk het nieuwsbericht

Parttime loungerestaurant onderneming?

Naast haar 36-urige dienstverband bij een werkgever exploiteert een jongedame een Marokkaans...

Bekijk het nieuwsbericht

Vakantiegeld uitbetalen

Betaalt u aan uw werknemers overwerkloon uit? Let dan op bij de berekening van het vakantiegeld....

Bekijk het nieuwsbericht

Woning tandarts op de zaak

Een tandarts laat voor 3,6 miljoen euro een woning inclusief bedrijfsruimtes bouwen. Hij werkt er...

Bekijk het nieuwsbericht

Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

Een sales- en marketingmedewerker had een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat eindigde op 31...

Bekijk het nieuwsbericht

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

Een vader schenkt aan zijn zoon een aandeel in een vastgoed-BV. Deze BV neemt deel in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen....

Bekijk het nieuwsbericht

Is uw huis een energiecentrale?

Een echtpaar koopt een perceel grond en laat er een huis op bouwen. Op het dak laten ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

Het is de bedoeling dat de huidige kleine ondernemersregeling in de BTW per 1 januari 2020 wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Trouwen is soms schenken

Een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een belaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Een magazijnbediende wordt op staande voet ontslagen. Hij was voor de tweede maal onder invloed van...

Bekijk het nieuwsbericht

Aannemer of hovenier?

Een aannemersbedrijf levert en plaatst gevels voor woningen, flatgebouwen en kantoren tegen een...

Bekijk het nieuwsbericht

Verbod privégebruik DGA

Stel, u bent enig aandeelhouder en bestuurder van een BV, in fiscale termen...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijkheid lening van uw BV

Geld lenen, al dan niet in rekening courant, van uw BV kan tot fiscale problemen leiden. Met name...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiets van de zaak eenvoudiger

De fiscale regels voor een fiets van de zaak zijn ingewikkelder en geven meer administratieve...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkkostenregeling werkt

De werkkostenregeling (WKR) is het in 2011 ingevoerde systeem voor de behandeling van vergoedingen...

Bekijk het nieuwsbericht

Secretaresse onderneemster?

Een dame staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak in het verlenen van...

Bekijk het nieuwsbericht

Aangifte door adviseur met slechte reputatie

Een particulier laat zijn belastingaangiften indienen door een belastingconsulent. Vier jaar lang...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen klaar

In juli 2017 was de compensatie al aangekondigd, binnenkort kan deze ook worden geclaimd. ...

Bekijk het nieuwsbericht

Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG?

Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen rond de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Om...

Bekijk het nieuwsbericht

Krantenbezorger niet in loondienst

Een man bezorgt kranten voor een uitgever. De inkomsten die hij daarvoor ontvangt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzegvergoeding ook bij nieuwe baan?

Een werknemer werkt bij een installatiebedrijf op basis van een contract voor zeven maanden, tot 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Opbrengsten distributeur parfums onbelast?

Een jongedame koopt en verkoopt parfums en cosmetica van een multi level marketingorganisatie. Zij...

Bekijk het nieuwsbericht

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Een advocaat gaat aan de slag voor een ondernemer met diverse BV’s. De ondernemer wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdpad nieuwe zzp-regels

Tot 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst coulant om met de huidige zzp-regels. Dat geldt niet voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?

Stel, uw oudtante vindt het goed dat u haar woning koopt voor € 100.000 onder de werkelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Hebt u in 2017 iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde...

Bekijk het nieuwsbericht

Leidster kinderdagverblijf vergeet baby bij afsluiten: ontslag?

Een moeder komt aan bij het kinderdagverblijf om haar baby op te halen. Het kinderdagverblijf is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens restje asbest

Een bedrijf houdt zich bezig met wettelijk verplichte eindcontroles op locaties waar asbest is...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon medisch specialisten

Medisch specialisten die hun diensten verlenen via een eigen BV, hebben te maken met de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bitcoins in uw aangifte

Bezit u als particulier bitcoins, dan dient u deze in uw aangifte inkomstenbelasting te verwerken...

Bekijk het nieuwsbericht

Uw zonnepanelen en BTW

U bent als particulier BTW-ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding met uw zonnepanelen...

Bekijk het nieuwsbericht

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Een jongedame van 19 jaar werkt 34 uur per week als aankomende verkoopmedewerkster bij een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

Tot 1 januari 2018 mocht een uitzendbureau bij inschrijving van een kandidaat niet direct een kopie...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

Een autobedrijf krijgt in 2015 belastingcontrole. Op de balans blijken BTW-schulden te staan over...

Bekijk het nieuwsbericht

Vormt belasting een aftrekbare gift?

Wat dacht u van de volgende redenering? Betalingen van belasting, inhoudingen op eventuele...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziekmelding of opzegging?

Een kok heeft het zwaar omdat zijn echtgenote hem gaat verlaten. Hij belt zijn werkgever om te...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning

Uw recreatiewoning wordt meestal als vermogen belast in Box 3. U betaalt inkomstenbelasting over de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018

Op 19 december 2017, na de stemming in de Eerste Kamer, zijn de fiscale wijzigingen per 1 januari...

Bekijk het nieuwsbericht

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Over enkele weken worden de salarissen weer betaald. De nieuwe loonstrook leidt vaak tot vragen aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

In veel bedrijven zijn de verlofaanvraag en verlofregistratie niet gekoppeld aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Update kabinetsplannen zzp-ers

In een kamerbrief heeft minister Koolmees een update gegeven over de aanpak van de plannen uit het...

Bekijk het nieuwsbericht

Zonnepanelen en BTW-correctie

Een ondernemer heeft een woning met kantoorruimte laten bouwen. De BTW heeft hij volledig...

Bekijk het nieuwsbericht

Milieu-investering te laat aangemeld

Een ondernemer koopt op 23 februari 2013 een energiezuinige auto. Op 4 april 2014 meldt hij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op...

Bekijk het nieuwsbericht

Jacquet werkkleding?

Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Een Holding-BV houdt aandelen van een BV die luxe verpakkingsmaterialen ontwikkelt en verkoopt. Jan...

Bekijk het nieuwsbericht

Papieren schenking luistert nauw

Ouders kunnen aan hun kinderen bedragen schenken zonder ze uit te betalen. Ze blijven deze bedragen...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag...

Bekijk het nieuwsbericht

Oudere auto van de zaak voordelig

Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

U kunt uw winstbelasting verlagen door gebruik te maken van investeringsaftrek. Die is er in drie...

Bekijk het nieuwsbericht

Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?

De echtgenote van een ondernemer start een eigen kledingboetiek gericht op de werkende zakelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Kosten total body scan aftrekbaar?

U leeft bewust gezond, u eet gezond en u sport regelmatig. U voelt zich prima. Voor de zekerheid...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge of lage sectorpremie WW?

Werkgevers in Nederland zijn ingedeeld in 69 sectoren. Er zijn 63 sectoren met een uniforme...

Bekijk het nieuwsbericht

Koeriersfirma, geen loondienst

Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de...

Bekijk het nieuwsbericht

Woning onjuist op de balans

Een ondernemer zet bij de start van zijn bedrijf zijn woning voor € 520.000 op de...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding in 2018 hoger

Werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn, hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat betekent het regeerakkoord 2017 voor u?

De maatregelen van het regeerakkoord 2017 pakken niet voor iedereen hetzelfde uit. Veel hangt...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken uw AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 is bij veel mensen wel bekend. Maar weet u dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: fiscale lastenverlaging

Er komen in de inkomstenbelasting twee belastingschijven: een basistarief van 36,94 en een...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: belasting op vermogen

U betaalt straks minder inkomstenbelasting over uw vermogen. Het heffingsvrije vermogen gaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: ZZP-ers

Er komt een nieuwe regeling. Als een zzp-er tegen een laag tarief bij een opdrachtgever ofwel...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: Ontslag, flex, vast en ziekte

Het ontslagrecht wordt iets versoepeld. Een rechter mag straks problemen in de arbeidsrelatie...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscaal huwelijk aangepakt

Het komt voor dat mensen trouwen die geen enkele affectieve relatie hebben, puur vanwege een flinke...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkeerregeling vervalt

Op dit moment kunnen mensen die inkomen of vermogen opzettelijk niet hebben aangegeven, dat binnen...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

Een werkgever is ook een transitievergoeding verschuldigd als een werknemer na langdurige...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling voor auto uit 2016 ook 22 procent?

Met ingang van 1 januari 2017 is het algemene bijtellingspercentage verlaagd van 25...

Bekijk het nieuwsbericht

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumloon voor opdrachtnemers

Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij...

Bekijk het nieuwsbericht

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Gratis inzage met KvK-App

Ondernemers kunnen per jaar dertig keer gratis inzage in het Handelsregister krijgen. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Ook u verwerkt persoonsgegevens

MKB-ondernemers houden gegevens bij van klanten en medewerkers. Voor de verwerking van deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo goodwill?

Een ondernemer koopt voor € 1.400.000 een onderneming, bestaande uit een campingterrein,...

Bekijk het nieuwsbericht

Huis onder water: restschuldregeling vervalt

Stel uw huis staat onder water. Na verkoop van uw huis zou een schuld resteren. Omdat deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer

Een ondernemer, uitbater van een café, verhuist naar een woning met een berging. Die...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-correctie privégebruik auto

Hebt u een personenauto of een bestelauto op de zaak of least u zakelijk? Dan kunt u de BTW...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken zelf uw premiekorting

Werkgevers vinden het soms lastig om arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een afstand tot de...

Bekijk het nieuwsbericht

Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd?

Ondernemers met een pensioen in hun eigen BV, kunnen met ingang van 1 april 2017 in die BV...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijk zwembad aan huis

Man en vrouw zijn beiden fysiotherapeut. Samen met hun zoon, die ook fysiotherapeut is, hebben ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemerschap IT-consultant

Een IT-consultant staat ingeschreven in het Handelsregister met als activiteiten: advisering op het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eenvoudiger te berekenen en de duur te...

Bekijk het nieuwsbericht

Scholingsvouchers UWV op?

Het UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Er zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Medewerker ziek: wat mag u registreren?

Een werkgever registreerde bij ziekmelding van een werknemer aard en oorzaak van de ziekte. Dat mag...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-nummer op uw website

Bezoekers van uw website moeten eenvoudig kunnen vinden wat voor bedrijf u hebt, waar het gevestigd...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: voortgang nieuwe regels

Op korte termijn wordt het onderzoek naar de herijking van de arbeidsovereenkomst aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belasting op vermogen 2018 en 2019

Met ingang van 2017 gelden er twee forfaitaire rendementen voor de belasting op uw vermogen in Box...

Bekijk het nieuwsbericht

Proeftijd of twee jaar doorbetalen

De eigenares van een modezaak krijgt het te druk. Het is tijd voor haar eerste personeelslid. Ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemerswoning op de balans?

Een bouwondernemer koopt een perceel met daarop een grote bedrijfshal en een woning. In de woning...

Bekijk het nieuwsbericht

Vertrouwen op de Belastingtelefoon?

Een particulier wil zelf aangifte inkomstenbelasting doen, maar komt er niet uit. Hij belt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo relatiebeding?

Een werknemer tekent bij zijn werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst met een verwijzing naar het...

Bekijk het nieuwsbericht

Diners in restaurant van klant aftrekbaar?

Een ondernemer met een man-vrouwfirma dineert zeer regelmatig met zijn vrouw buiten de deur. Dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Hobby-uitvinder start bedrijf

Stel, u ontwikkelt in uw vrije tijd een nieuw product. Daarvoor maakt u € 5.000 aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie

Een werkgever verbiedt zijn werknemers om op het werk zichtbare tekenen te dragen van politieke,...

Bekijk het nieuwsbericht

Thuis blijven en toch salaris eisen?

Een werkneemster met een tijdelijk contract meldt zich ziek. Ze geeft aan dat ze situationeel ziek...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?

U rijdt zakelijk en privé in een kleine, energiezuinige auto van de zaak met een lage...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na doorsturen klantgegevens

Een werknemer krijgt in een moeilijk gesprek te horen dat zijn baas van hem af wil. In dat gesprek...

Bekijk het nieuwsbericht

Te lage WOZ-waarde, wat nu?

Stel, u wilt uw huis binnen een jaar of twee voor een mooie prijs verkopen. En nu valt er een...

Bekijk het nieuwsbericht

Definitief einde pensioenopbouw eigen BV

Per 1 april aanstaande valt definitief het doek voor pensioenopbouw in eigen beheer bij de eigen...

Bekijk het nieuwsbericht

Eigen bijdrage auto aftrekbaar als negatief loon?

Een werknemer krijgt een vrij dure auto van de zaak. Hij betaalt de werkgever een bijdrage in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

U betaalt niet vaak overdrachtsbelasting, een heffing over de waarde bij overdracht van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na de kerstborrel

Op de kerstborrel van een aannemersbedrijf vloeit de drank rijkelijk. In de loop van de avond...

Bekijk het nieuwsbericht

Digitale ontslagaanvraag via UWV

Voor ontslag gelden twee gescheiden procedures. U moet bij het UWV zijn voor ontslag om...

Bekijk het nieuwsbericht

WOZ-waarden woningen openbaar

Binnenkort ontvangt u weer uw WOZ-beschikking. Sinds oktober 2016 kunt u de WOZ-waarden voor...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten

Werkt u met zzp-ers of bent u zzp-er en wilt u werken buiten loondienst? Dan kunt u gebruik maken...

Bekijk het nieuwsbericht

Verzoek parttime werken afgewezen

Sinds begin 2016 kan een werknemer verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-dossier: hoe nu verder?

Het kabinet maakt haast. Staatssecretaris Wiebes gaat snel onderzoeken hoe aan de criteria...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van financiële en fiscale ontwikkelingen.