Nieuws

round

Blijf op de hoogte van

Het laatste branchenieuws

Nieuwswaardige berichten met het laatste nieuws wat betreft de accountancybranche

Ontslag op staande voet na belediging werkgever

Een werkgever in de machineverhuur deelt aan de vier medewerkers mede dat hij met het bedrijf wil...

Bekijk het nieuwsbericht

Praktijkruimte hoort bij woning

Man en vrouw kopen samen een villa bestaande uit een woongedeelte en een (voormalige)...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie praktijkleren 2023-2024 aanvragen

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge Raad: box 3-heffing discriminerend

Volgens de Hoge Raad neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de...

Bekijk het nieuwsbericht

Deelauto van de baas

Deelauto’s zijn in opkomst. De regering heeft onderzocht hoe de deelauto nader gestimuleerd...

Bekijk het nieuwsbericht

Verblijfskostenvergoedingen chauffeurs

De transportsector en de Belastingdienst hebben een afspraak gemaakt over de vaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen aanpassing onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet heeft begin 2023 de onbelaste reiskostenvergoeding laten onderzoeken op...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie: fiscaal

De budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord begint met het thema koopkracht en...

Bekijk het nieuwsbericht

Terugwerkende kracht sectorindeling werknemersverzekeringen?

Vanaf het begin van de onderneming in 2006 is deze ingedeeld in de verkeerde sector voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Beleggingsverlies aftrekbaar ondernemingsverlies?

Een ondernemer heeft een eenmanszaak in consultancy en investments. Hij claimt in zijn aangifte...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag via emotionele Whatsapp geldig?

Een medewerkster stuurt in een emotionele berichtenuitwisseling een whatsappbericht met de...

Bekijk het nieuwsbericht

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Stel, u erft van een overleden oudtante een schilderij met een taxatiewaarde van € 50.000. Zo...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding geschorst

Een commercieel medewerker van een leverancier van machines voor de industriële bakkersbranche...

Bekijk het nieuwsbericht

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn voorwaarden verbonden, met name het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto....

Bekijk het nieuwsbericht

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel...

Bekijk het nieuwsbericht

Feitelijk 40-urige werkweek, maar contract voor 36 uur

Volgens de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer van een houthandel een 36-urige werkweek en 25...

Bekijk het nieuwsbericht

Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Groenlinks heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat onder meer betrekking heeft op de...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale aandachtspunten bij koop, verkoop of verbouwing van woning

Hebt u in 2023 een woning gekocht of verkocht, een hypotheek overgesloten of een lening voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

Rechter veegt deskundigenoordeel UWV van tafel

Een keukenmedewerker blijft wegens ziekte thuis. De werkgever gelooft niet dat de werknemer ziek...

Bekijk het nieuwsbericht

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV heeft in privé een pand gekocht, naast een...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

In een fase waarin het bij zijn werkgever niet goed loopt, treedt een medewerker in contact met...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever krijgt geen compensatie transitievergoeding

Als werkgever krijgt u van het UWV compensatie van de verschuldigde transitievergoeding, als de...

Bekijk het nieuwsbericht

Aangiften met zorgkosten speerpunt controle

Volgens de meest recente steekproef (over 2021) door de Belastingdienst is er bij 28% van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Vormt verstrekking koffiebeker to go belast loon?

Tegen 1 april kan men zich bij sommige fiscale publicaties afvragen hoe serieus ze zijn. Zo heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingvoordeel Brabantse brouwer

Onlangs verscheen in een landelijk dagblad een artikel met de strekking dat een bekende Brabantse...

Bekijk het nieuwsbericht

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

Een kennisgroep van de Belastingdienst heeft onlangs een standpunt gepubliceerd over de vaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Eenmanszaak naast baan: toch zelfstandigenaftrek?

Een medewerker die in loondienst is bij een ziekenhuis, geeft vanuit zijn eenmanszaak ...

Bekijk het nieuwsbericht

Studeren en ondernemen met zelfstandigenaftrek?

Een onderneemster in juridische dienstverlening rondt haar master rechtsgeleerdheid af met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Overwerk op eigen initiatief

Een medewerkster werkt op basis van een tijdelijk contract 10 uur per week bij een garagebedrijf....

Bekijk het nieuwsbericht

Verkoopwinst bouwkavel belast

Een echtpaar heeft naast het perceel waarop hun eigen woning staat van de gemeente in 2014 een...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkneemster pleegt urenfraude

Een werkgever in de gezondheidszorg werkt met een systeem voor Employee Self Service. Werknemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Na een relatie van 33 jaar trouwt een dame in gemeenschap van goederen met haar partner. Kort...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Een werkneemster heeft een vordering van ruim € 15.000 op haar voormalige werkgever, een BV....

Bekijk het nieuwsbericht

Familiehypotheken blijven

U kent wel de geldlening binnen de familie voor aankoop van een woning. Een voordeel van zo’n...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Volgens persberichten komen verkopers van tweedehands spullen die jaarlijks (meer dan) dertig items...

Bekijk het nieuwsbericht

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Als werkgever mag u werknemers een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt...

Bekijk het nieuwsbericht

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Een biljarter heeft in zijn vrije tijd software ontwikkeld voor zijn biljartvereniging. Achttien...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Bij het einde van een dienstverband van een secretaresse eist de werkgever terugbetaling van ten...

Bekijk het nieuwsbericht

Investeren in huurwoningen toch interessant?

Het rendement van particuliere verhuurders van woningen staat onder druk. In een artikel is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

Een dame werkt fulltime bij de gemeente. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling,...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Belegging of projectontwikkeling?

Twee broers vormen een maatschap die bedrijfspanden en woonruimte verhuurt. De broers kopen een...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Hebt u in 2023 bedragen aan iemand betaald die niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Of aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbeidsovereenkomst stopt wegens zwangerschap en ziekte

Een jongedame gaat aan de slag bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract voor zeven...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Man en vrouw laten een huis bouwen. Het is de bedoeling dat een aangebouwde zelfstandige...

Bekijk het nieuwsbericht

Energielijst en Milieulijst 2024

De overheid ondersteunt energiezuinige en milieu-investeringen van bedrijven financieel met...

Bekijk het nieuwsbericht

Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

We geven een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Maximale huurverhoging in 2024

Voor vrijesectorwoningen mag u de huur vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% verhogen. In juli...

Bekijk het nieuwsbericht

Voldoening natuurlijke verbintenis en erfbelasting

Een oudere man woont aan het einde van zijn leven alleen op de ouderlijke boerderij en heeft verder...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur bovenverdieping eigen woning

Een particulier verhuurt de eerste verdieping van zijn huis regelmatig enkele dagen via Airbnb....

Bekijk het nieuwsbericht

Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

In twee arresten heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de Nederlandse overheid in het...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwjaarsbijeenkomst en loonheffingen

Als een werkgever een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert voor zijn werknemers, kan dat gevolgen...

Bekijk het nieuwsbericht

Te lage verkoopprijs, dus schenking?

Een man verkoopt onroerende zaken aan zijn vrouw, met wie hij onder huwelijkse voorwaarden is...

Bekijk het nieuwsbericht

Motor van de zaak

Stelt de werkgever een motor van de zaak ter beschikking en gebruikt de werknemer deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Thuiswerken over de Belgische grens

Een werknemer van een Nederlands bedrijf woont in België en werkt regelmatig thuis. Wanneer...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Een senior meettechnicus werknemer heeft zijn vakantie geboekt en afgestemd met de werkgever. Dan...

Bekijk het nieuwsbericht

Bestelauto met opgeplakte zijruiten

De regels over bestelauto’s blijven vragen oproepen. Zo heeft een kennisgroep van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij...

Bekijk het nieuwsbericht

Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemers

Nederlandse regelgeving rond de waardeoverdracht van pensioenaanspraken van emigrerende werknemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Vader heeft certificaten van aandelen in zijn Holding-BV geschonken aan zijn  kinderen. Voor...

Bekijk het nieuwsbericht

DGA toch premieplichtig

Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een...

Bekijk het nieuwsbericht

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegenbewijsregeling in box 3?

Op 26 oktober 2023 is een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op de einddatum eindigt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Rente familielening te hoog

Een echtpaar koopt een woning voor € 415.000. Eén van de ouders verstrekt daartoe een...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Werkgever in de vleesverwerkende industrie verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen...

Bekijk het nieuwsbericht

Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling?

Sommige familiebedrijven kunnen door verwatering van aandelenbezit geen gebruik maken van de...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

De btw die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is...

Bekijk het nieuwsbericht

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto...

Bekijk het nieuwsbericht

Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Het kabinet gaat de wetgeving rond ‘werken in dienst van’ verduidelijken. Zo is er een...

Bekijk het nieuwsbericht

Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt een vergoeding van € 0,30 per kilometer voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Een ingenieur met een vast dienstverband wordt gedetacheerd als Lead Engineer bij een bedrijf....

Bekijk het nieuwsbericht

Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in 2019 voor de aankoop van zijn huis een schuld...

Bekijk het nieuwsbericht

Versobering bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem?

Eind juni heeft een wetenschapper in een landelijk dagblad gewezen op de gevaren van versobering...

Bekijk het nieuwsbericht

Professioneel mountainbiker in loondienst?

Een professioneel mountainbiker fietst voor een team op basis van een wieler- en een...

Bekijk het nieuwsbericht

Back-up van administratie verplicht?

De Belastingdienst stelt bij een ex-firmant van een VOF een boekenonderzoek in. De administratie...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Een medewerker van een installatiebedrijf heeft in zijn arbeidsovereenkomst een verbod op...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket Belastingplan 2024...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij een werkgever (hierna: hoofdwerkgever) ook in...

Bekijk het nieuwsbericht

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Een ondernemer besluit om een bedrag van €250.000 dat op verschillende bankrekeningen staat,...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Een 73-jarige man geeft na zijn pensionering onbevoegd Duits op een middelbare school. Hij volgt...

Bekijk het nieuwsbericht

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Een BV verleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioenrechten. Kort daarna overlijdt...

Bekijk het nieuwsbericht

Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Woon-werkverkeer met een ter beschikking gestelde auto geldt voor de BTW als privégebruik....

Bekijk het nieuwsbericht

Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Een werkneemster met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31 december, krijgt van haar werkgever...

Bekijk het nieuwsbericht

Personenauto zakelijk of privé?

Een keukeninstallateur heeft een zakelijke bus. Nadat keukens zijn geplaatst, moet hij soms nog...

Bekijk het nieuwsbericht

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

In het Deliveroo-arrest heeft de hoogste rechter geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Een controller heeft 96 vakantie-uren wel genoten, maar niet geregistreerd in het verlofsysteem....

Bekijk het nieuwsbericht

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

Ondernemers stellen regelmatig vragen over de aftrekbaarheid van kosten van eten en drinken. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Een werknemer van zestig jaar met een lang dienstverband en uitsluitend goede beoordelingen wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Een echtpaar koopt in september 2021 voor € 440.000 een nieuw huis. De sleutel krijgen ze op 7...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Een werkneemster en haar werkgever sluiten in het kader van de beëindiging van haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Onderneming zonder inkomen

Een ondernemer heeft ruim tien jaar een eenmanszaak in het implementeren van SAP-software en het...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer weigert passende functies

Per 1 januari 2022 vervalt de functie van een medewerker. In oktober 2021 heeft de werkgever bij...

Bekijk het nieuwsbericht

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Een onderneemster heeft financiële activa – effecten en banktegoeden -  van meer...

Bekijk het nieuwsbericht

Vastgoedtransactie belast

Een vastgoed-BV heeft een perceel grond. Het is door de gemeente aangewezen als perceel waarop een...

Bekijk het nieuwsbericht

Vrijwilliger en vergoeding

Als een organisatie met vrijwilligers werkt, kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In...

Bekijk het nieuwsbericht

Teamuitje en loonheffingen

De zomer is een mooie periode voor teamuitjes. Maar hoe zit het met de loonheffingen? Of u voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een vordering in rekening courant op zijn B.V. van...

Bekijk het nieuwsbericht

Onzakelijk verlies op woning DGA

Een BV koopt een woning voor € 637.500 en laat deze voor € 375.000 levensloopbestendig...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanvragen compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gewijzigd. Dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Kilometeradministratie achteraf

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt zakelijk een auto. Hij gebruikt de auto ook...

Bekijk het nieuwsbericht

Forse claim nabetaling overuren

Een medewerkster claimt bij haar ex-werkgever dat ze in twee jaar 2.150 overuren heeft gemaakt. Ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Loon meewerkende kinderen

Als een kind meewerkt in de onderneming van de ouder(s) kan sprake zijn van een echte of een...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie praktijkleren 2022-2023 aanvragen

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen...

Bekijk het nieuwsbericht

Achteraf opgemaakte urenadministratie

Een schoonheidsspecialiste met een eigen salon claimt in haar aangifte inkomstenbelasting...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag BTW zonnepanelen uit 2022 op tijd terug

Hebt u in 2022 zonnepanelen gekocht met 21% BTW? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u die BTW...

Bekijk het nieuwsbericht

Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor twee jaar met daarin de bepaling dat ze daarna...

Bekijk het nieuwsbericht

Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Een particulier koopt een braakliggend perceel van de gemeente om daar twee woningen op te laten...

Bekijk het nieuwsbericht

Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Heeft u als uitzendbureau een zieke uitzendkracht met uitzendbeding? Dan stopt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eigen woning naar box 3?

Voor de Nederlandse woningmarkt is het beter om de belasting op de eigen woning naar box 3 te...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Een holding heeft een auto ter beschikking gesteld aan de DGA, maar geen bijtelling wegens...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzegging einde contract in contract zelf

Een medewerkster van een zorgorganisatie heeft een tijdelijk contract, dat met een jaar is...

Bekijk het nieuwsbericht

Inbreng VOF in bestaande BV

Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben ook ieder 50%...

Bekijk het nieuwsbericht

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Een medewerker van een callcenter moet volgens de planningsregels van zijn werkgever tien minuten...

Bekijk het nieuwsbericht

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Een bedrijf wordt verkocht, maar wil dat de zittende manager tijdelijk aanblijft. Hij wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met...

Bekijk het nieuwsbericht

Verfijningen in box 3

De invoering van het stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld van 2026...

Bekijk het nieuwsbericht

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Als u verhuiskosten van een werknemer vergoedt, is deze vergoeding soms vrijgesteld. Wanneer deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer mag laadpaal thuis houden

Een werkgever stelt via een leasemaatschappij een elektrische auto ter beschikking. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur gastenverblijf eigen woning

Een stel breidt de eigen woning uit met een bijkeuken die toegang biedt tot de hoofdwoning en een...

Bekijk het nieuwsbericht

Baas betaalt stroom voor auto van de zaak

Werknemers hebben een elektrische auto van de zaak. Bij hun woning heeft de werkgever een laadpaal...

Bekijk het nieuwsbericht

Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

Soms mag een werknemer zijn privéauto gratis opladen bij de werkgever. Daar kunnen allerlei...

Bekijk het nieuwsbericht

Update arbeidsmarktpakket: re-integratieverplichtingen werkgevers

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zijn minder wendbaar als één van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Update arbeidsmarktpakket: tijdelijk werk

Er komen nieuwe regels voor tijdelijk werk. Hervorming van de arbeidsmarkt is een van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Update arbeidsmarktpakket: zelfstandigen

Er komt een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid....

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag statutair directeur

De statutair directeur van een bedrijf in productie en verduurzaming van fruit, groente en...

Bekijk het nieuwsbericht

Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Een consultant heeft in twee boekjaren tussen de € 600.000 en € 850.000 aan liquide...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziekmelding: werkgever haalt auto van de zaak op

Een intercedente heeft een contract voor onbepaalde tijd. Ze heeft een auto van de zaak die ze ook...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober...

Bekijk het nieuwsbericht

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf?...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Een werknemer die als Teamleider Bagage op Schiphol werkzaam is, stuurt zijn leidinggevende een...

Bekijk het nieuwsbericht

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

MKB-bedrijven waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen...

Bekijk het nieuwsbericht

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Een man verkoopt voor € 234.000 onroerende zaken aan zijn vrouw. Ze zijn gehuwd onder...

Bekijk het nieuwsbericht

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Een jongedame werkt in 2020 korte periodes in loondienst voor enkele werkgevers. Vanwege het...

Bekijk het nieuwsbericht

DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

Een BV koopt een Volvo XC90 die als auto van de zaak wordt gebruikt door de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) wordt aangepast. Zo blijkt uit een...

Bekijk het nieuwsbericht

Parkeerkosten werknemer

De werkgever kan een parkeergelegenheid aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking...

Bekijk het nieuwsbericht

Verjaring vordering op ex-echtgenoot

Man en vrouw trouwen buiten gemeenschap van goederen. Iedere echtgenoot is verplicht aan de andere...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

De fietsregeling houdt in dat een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde (inclusief BTW) van...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie energiebesparing

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon echtpaar

Van een ondernemersechtpaar heeft de vrouw alle aandelen in een BV. Man en vrouw zijn in dienst bij...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

Per 1 januari 2023 zijn de vergoedingsbedragen voor verblijfskosten bij dienstreizen van ambtenaren...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Een werkgever verandert de manier waarop een bestaande onkostenvergoeding wordt betaald. Werknemers...

Bekijk het nieuwsbericht

UBO-register blijft dicht

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het UBO-register tijdelijk op...

Bekijk het nieuwsbericht

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Naast een  dienstverband van 0,6 FTE, drijft iemand een onderneming in de vorm van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding werkt

Een bedrijfsmakelaar heeft een vast contract als junior vastgoedconsultant. In het contract is een...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijk moment in het bestaan van een onderneming. En...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon DGA

In 2023 mag het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer slechts 75%...

Bekijk het nieuwsbericht

Werken met en als zelfstandige

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Maximale huurverhoging vrije sector

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert....

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingwijzigingen 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Belangrijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering...

Bekijk het nieuwsbericht

Opmerkelijke belastingconstructies

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van...

Bekijk het nieuwsbericht

Overuren verplicht uitbetalen?

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Voorkom einde jubelton

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Een werkgever kan de verhoogde vrije ruimte in 2023 gebruiken voor het rentevoordeel dat de...

Bekijk het nieuwsbericht

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het...

Bekijk het nieuwsbericht

Vastgoed in Box 3

In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het...

Bekijk het nieuwsbericht

UBO-register tijdelijk op slot

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het...

Bekijk het nieuwsbericht

Reconstructie rittenadministratie

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt van zijn BV een auto ter beschikking. Hij houdt een...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever betaalt werkkleding

Wanneer een werkgever wil dat zijn personeel werkkleding draagt, kan hij de kleding ter beschikking...

Bekijk het nieuwsbericht

Weer proefprocedures Box 3

Het kabinet biedt geen op rechtsherstel gerichte compensatie aan de niet-bezwaarmakers tegen...

Bekijk het nieuwsbericht

Extra maatregelen voor MKB

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en...

Bekijk het nieuwsbericht

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Hebt u een werknemer, die door ziekte niet werkt, maar wel vakantieverlof opneemt? Dan moet u over...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer uit Oekraïne?

Neemt u een werknemer uit Oekraïne in dienst? Dan meldt u dit via het werkgeversportaal bij...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

Een vader, met de Nederlandse nationaliteit, woonde in Nederland, maar stond sinds 2006 als inwoner...

Bekijk het nieuwsbericht

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

In een erfenis vallen de aandelen in een vastgoedconcern met in totaal circa 300 objecten. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

Een dame koopt voor ruim € 8.000 een voor haar op maat gemaakte elektrische fiets. De fiets...

Bekijk het nieuwsbericht

Update handreiking fiets van de zaak

Voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer...

Bekijk het nieuwsbericht

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Een werknemer bij een betonleverancier met een contract voor zes maanden krijgt na bijna vijf...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming energiekosten MKB

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bouwtechnisch adviesbureau ontvangt een uitkering...

Bekijk het nieuwsbericht

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Vanwege de lockdown tijdens de coronapandemie heeft een werkgever in de slagerijbranche onvoldoende...

Bekijk het nieuwsbericht

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Het kabinet heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor rechtsherstel aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Ook voor de DGA zijn er op Prinsjesdag fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Voor de ondernemer (zonder eigen BV) zijn er op Prinsjesdag ook fiscale kabinetsplannen voor 2023...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Het kabinet heeft besloten om in bijzondere gevallen de betalingsregeling te versoepelen voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Rittenadministratie sluit niet

Een werknemer met een auto van de zaak heeft een verklaring geen privégebruik. De werkgever...

Bekijk het nieuwsbericht

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

Een echtpaar exploiteert een Bed and Breakfast (B&B). In hun woning hebben ze een apart...

Bekijk het nieuwsbericht

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

Hybride werken (combinatie van thuiswerken en werken op locatie) draagt bij aan vermindering van...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

Het kabinet wil belasting gaan heffen over het werkelijke rendement in Box 3. In het...

Bekijk het nieuwsbericht

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Een zelfstandige voetreflextherapeute volgt twee opleidingen. In het kalenderjaar besteedt zij aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Verlofsoorten bij gezinsuitbreiding

Werknemers die hun gezin uitbreiden kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon werkmaatschappij

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een holding, die een derde van de aandelen van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kosten auto van de zaak op vakantie

Soms kunnen werknemers hun tankpas niet in het buitenland gebruiken. Omdat deze niet wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Directeur aan de kant gezet

In februari start een nieuwe algemeen directeur bij een museum. De zittende commercieel directeur,...

Bekijk het nieuwsbericht

Sanering bedrijf en Belastingdienst

De coronacrisis heeft aanzienlijke en uitzonderlijke gevolgen gehad voor Nederlandse ondernemers....

Bekijk het nieuwsbericht

Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

De huidige arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen voor werving van nieuwe medewerkers. Stel,...

Bekijk het nieuwsbericht

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Enkele partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet vermogensbelasting 2024....

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Digitalisering kan u helpen om te groeien met uw bedrijf. Veel ondernemers willen wel...

Bekijk het nieuwsbericht

Uitkering aanvullend geboorteverlof

Is uw partner pas bevallen en heeft u een arbeidsovereenkomst, dan kunt u – ook als DGA of...

Bekijk het nieuwsbericht

Verleng uw modelovereenkomst

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten...

Bekijk het nieuwsbericht

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur. Hebt u...

Bekijk het nieuwsbericht

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor arbeidsvoorwaarden. Er komt een...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

Het kabinet wil een brede aanpassing van de regelgeving rond de arbeidsmarkt en zelfstandigen. In...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingschulden corona soepeler terugbetalen

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Box 3: de niet-bezwaarmakers

Er bestaat volgens de hoogste rechter voor de overheid geen juridische verplichting om ook...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoe zit het met contant geld?

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. Veel mensen hebben vragen over de status en de toekomst...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen zelfstandigenaftrek voor startende onderneemster

Naast haar parttimebaan start een dame een onderneming in training, coaching en advies. Ze werkt...

Bekijk het nieuwsbericht

Rentevoordeel bij personeelslening

Leent u als werkgever geld aan een werknemer en betaalt de werknemer u minder rente dan een...

Bekijk het nieuwsbericht

Levering verhuurd vastgoed vrij van BTW?

Een projectontwikkelaar verbouwt een kantoorpand tot 77 appartementen en gaat deze direct...

Bekijk het nieuwsbericht

Camping en woon-werkverkeer

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Barbecue werkgever en loonheffingen

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling als de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling twee auto’s van eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft in 2014 tijdelijk de beschikking over twee...

Bekijk het nieuwsbericht

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de...

Bekijk het nieuwsbericht

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Een BV heeft aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) een lening verstrekt voor de financiering...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscaal ondernemer met een opdrachtgever

Een man is een klussenbedrijf gestart. In het eerste jaar van zijn onderneming heeft hij slechts...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene...

Bekijk het nieuwsbericht

Per 28 mei 2022 nieuwe regels online verkoop

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer op non-actief, leaseauto inleveren?

Een werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd met een leaseauto voor zakelijk en privé...

Bekijk het nieuwsbericht

Eten op locatie aftrekbaar voor zelfstandige?

Een consultant doet opdrachten buiten zijn woonplaats die enkele maanden in beslag nemen. Hij...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp...

Bekijk het nieuwsbericht

Planning rechtsherstel Box 3

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de massaal bezwaarmakers over de jaren...

Bekijk het nieuwsbericht

Kleine attenties onbelast?

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo passend werk?

Als werkgever kunt u een zieke werknemer vragen om passende arbeid te doen. Hoe weten u en de...

Bekijk het nieuwsbericht

Box 3 in 2025

Het kabinet wil vanaf 2025 belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024

Hoe gaat rechtsherstel plaatsvinden aan mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzegging einde contract via e-mail

Een medewerkster had een jaarcontract dat eindigde op 30 september 2021. In april 2021 werd ze ziek...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Als u een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken, geldt een bijtelling van 7% van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een...

Bekijk het nieuwsbericht

Overzicht belastingschulden corona

Hebt u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona? De Belastingdienst stuurt...

Bekijk het nieuwsbericht

Afgezonderd particulier vermogen

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is...

Bekijk het nieuwsbericht

Jonge ondernemer zelfstandig?

Af en toe ziet u jonge ondernemers van 16-17 jaar professionele websites of apps bouwen of een...

Bekijk het nieuwsbericht

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit...

Bekijk het nieuwsbericht

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige...

Bekijk het nieuwsbericht

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks...

Bekijk het nieuwsbericht

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd....

Bekijk het nieuwsbericht

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op een verhoogde...

Bekijk het nieuwsbericht

Terug naar het werk: carpoolen?

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u...

Bekijk het nieuwsbericht

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband met...

Bekijk het nieuwsbericht

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Een BV (hierna: BV X) heeft vier holdings als aandeelhouders. Twee holdings, met elk 24% van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Een werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Er is...

Bekijk het nieuwsbericht

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Een dame is met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aangegaan, met als gevolg dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Oproepkracht eist achterstallig loon

Een chauffeur start op 6 december 2020 als oproepkracht bij een werkgever. Van 7 tot 16 december...

Bekijk het nieuwsbericht

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de met ingang van 1 januari 2017 geldende...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding reiskosten belast

De werknemers van een VOF voerden schoonmaakwerkzaamheden uit in de horeca en in vakantieparken. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Bitcoins en BTW

De bitcoin is een niet wettig, digitaal betaalmiddel (cryptocurrency). Met bitcoins kunnen onder...

Bekijk het nieuwsbericht

DGA en meestverdienende werknemer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt van zijn holding een salaris van € 70.000. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Rechtsherstel box 3-heffing

De hoogste rechter heeft geoordeeld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel onrechtmatig is, maar...

Bekijk het nieuwsbericht

STAP-budget aanvragen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro...

Bekijk het nieuwsbericht

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan...

Bekijk het nieuwsbericht

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten....

Bekijk het nieuwsbericht

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) op leeftijd wil zijn kinderen laten participeren in zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

In 2022 wijzigen enkele belastingmaatregelen. Denk aan de vergoeding voor kosten van thuiswerken en...

Bekijk het nieuwsbericht

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Een echtpaar had in 2017 en 2018 een vermogen in box 3 van meer dan € 750.000. Hierover werd...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

De hoogste rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of en, zo ja, op welke wijze de...

Bekijk het nieuwsbericht

Meer coronasteun na directe lockdown

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19...

Bekijk het nieuwsbericht

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft alle aandelen in een pensioen-BV die in eigen beheer...

Bekijk het nieuwsbericht

Kerstpakket en borrel via drive-through

Een werkgever organiseert met kerst vanwege de coronamaatregelen een zogenaamde drive-through voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingvrij schenken met verhoogde vrijstelling

In 2021 is de algemene vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met € 1.000. U...

Bekijk het nieuwsbericht

Coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de...

Bekijk het nieuwsbericht

Familielening niet in aangifte

Een dochter leent van haar vader een fors bedrag voor de aanschaf van een eigen woning. In haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Sinterklaasfeest en loonheffing

Wilde u, voordat de nieuwe coronaregels bekend werden, als werkgever een Sinterklaasfeest...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de...

Bekijk het nieuwsbericht

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Vanwege de strengere coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever betaalt loon te laat

Werknemers van een bedrijf klagen erover dat de werkgever het salaris sinds januari 2020...

Bekijk het nieuwsbericht

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Een holding van een bouwconcern kreeg een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van het...

Bekijk het nieuwsbericht

Steun na nieuwe coronamaatregelen

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen die sinds...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag tijdens opleiding

Een medewerker is op 4 januari 2021 in dienst getreden als metrobestuurder op basis van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling DGA in autobranche

Bij een belastingcontrole bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met bedrijven in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Box 2-claim blijft na emigratie en remigratie

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) emigreert naar het Verenigd Koninkrijk, twee jaar later naar...

Bekijk het nieuwsbericht

Negatief verlofsaldo bij tijdelijk contract

Een autopoetser werkt op basis van een jaarcontract en een 40-urige werkweek. Meer en minder...

Bekijk het nieuwsbericht

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Vader had een dealerschap van Renault bedrijfswagens. Hij heeft zijn bedrijf inclusief pand...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Een VOF hield zich bezig met grondverzet en agrarische loonwerkzaamheden. Een zakenrelatie, actief...

Bekijk het nieuwsbericht

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit...

Bekijk het nieuwsbericht

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 moet een ondernemer die voorheen uitstel van betaling in verband met de...

Bekijk het nieuwsbericht

Oogletsel werkneemster door ontploffend confettikanon

Een winkelmedewerkster is vakken aan het vullen. Ze pakt een confettikanon dat in het verkeerde...

Bekijk het nieuwsbericht

KvK gaat woonadressen afschermen

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister...

Bekijk het nieuwsbericht

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om...

Bekijk het nieuwsbericht

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

Horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021...

Bekijk het nieuwsbericht

BV met veel verhuurd onroerend goed

Bezit uw BV verhuurd onroerend goed? Voor sommige fiscale faciliteiten geldt als voorwaarde dat de...

Bekijk het nieuwsbericht

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Een chauffeur claimt bij zijn ex-werkgever een bedrag van meer dan € 9.000 aan te weinig...

Bekijk het nieuwsbericht

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Een horecazaak schrijft zich op 6 december 2019 in bij de Kamer van Koophandel en start na...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. We behandelen hieruit de...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een...

Bekijk het nieuwsbericht

Werken met oproepkrachten

Voor werkgevers die met oproepkrachten werken, is er met ingang van 2020 veel veranderd. Per 1 juli...

Bekijk het nieuwsbericht

Coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

Per 1 oktober stoppen de meeste steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na derde dienstverband bij werkgever

Een technisch medewerker werkt eerst vier, dan zestien en daarna acht jaar voor dezelfde werkgever....

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer met klachten werkt door: ontslag

Een medewerker van een chemiebedrijf heeft op 15 maart 2021 flinke verkoudheidsklachten....

Bekijk het nieuwsbericht

Pensioen niet uitgekeerd, toch belast

Een gepensioneerde directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft elk jaar recht op € 95.000...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag tijdig BTW terug uit andere EU-landen

Ondernemers die BTW terugvragen uit andere EU-landen kunnen dat doen via de Nederlandse...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als MKB-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming...

Bekijk het nieuwsbericht

Vakantieauto en bijtelling

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking...

Bekijk het nieuwsbericht

Lening aan modezaak zoon onzakelijk

Een zoon neemt de modezaak van zijn ouders over. Het winkelpand huurt hij van hun BV. De zaak loopt...

Bekijk het nieuwsbericht

Forse vergoedingen na onterecht ontslag

Een 60-jarige supervisor in het distributiecentrum van een supermarkt wordt na 39 dienstjaren op...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuw huis: welk tarief?

Per 1 januari 2021 geldt voor woningen onder bepaalde voorwaarden een tarief van 2% of een...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding werkt niet

Een timmerman in loondienst met een contract voor onbepaalde tijd wil bij een belangrijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Echtscheiding: einde contract

Een vrouw werkt als personeelsfunctionaris in de BV van haar man(DGA). Als ze tot een echtscheiding...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek studiekosten wordt STAP-subsidie

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven voor de inkomstenbelasting niet...

Bekijk het nieuwsbericht

Te hoge schuld DGA, pensioenaanspraak belast

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft zijn pensioen bij een eigen BV ondergebracht. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Gezonde maaltijd vrijgestelde Arbovoorziening?

Een bedrijf in gezonde voeding streeft ernaar om het gezondste bedrijfsrestaurant van Nederland te...

Bekijk het nieuwsbericht

Schuur wordt praktijkruimte: ondernemingsvermogen?

Man en vrouw, ondernemers, kopen een woning met schuur. Na een forse verbouwing nemen ze de schuur...

Bekijk het nieuwsbericht

Min-uren inhalen: de Wibra-zaak

Werknemers die buiten hun schuld niet kunnen werken, hebben recht op doorbetaling van hun loon. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Geen VOG, einde contract

Een medewerkster van een bedrijf in mobiele telefonie krijgt een tijdelijk contract met daarin een...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-er of fictieve dienstbetrekking?

Een omroeporganisatie krijgt een naheffingsaanslag loonheffingen. Waarom? Een ZZP-er die voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Registratiedrempel BTW voor zeer kleine ondernemers

Ondernemers voor de BTW met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de vrijstelling voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Uitstel aanvragen toch tot 1 oktober 2021

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot...

Bekijk het nieuwsbericht

Bewaar bewijs aftrekposten

Uw aangifte inkomstenbelasting is ingestuurd en na enkele maanden wordt de aanslag conform de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer vraagt ontslag: transitievergoeding?

Een rij-instructeur wordt op 30 april 2020 wegens de coronacrisis ontslagen. Zijn advocaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Een zelfstandige ingenieur bedenkt en ontwikkelt magnetische koppelingen voor een bedrijf dat deze...

Bekijk het nieuwsbericht

WW na betaalde zorg voor moeder?

Een dochter neemt tegen betaling vanuit het persoonsgebonden budget de persoonlijke verzorging van...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona: maatregelen derde kwartaal 2021

Het financiële steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona: aanvragen bijzonder uitstel van betaling stopt

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona: belastingmaatregelen per 1 juli 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet fiscale maatregelen ingevoerd om bedrijven...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona: TVL startende ondernemingen

Hebt u zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het...

Bekijk het nieuwsbericht

Mededeling einde contract via MS Teams

Een junior marketeer met een jaarcontract meldt zich na negen maanden ziek. Zes weken later krijgt...

Bekijk het nieuwsbericht

Slapende rekening: geld weg?

Wat gebeurt er met een bankrekening die lange tijd niet is gebruikt en waarbij er ook geen contact...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscus corrigeert beloning DGA onjuist

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met enkele BV ’s maakt met de Belastingdienst de...

Bekijk het nieuwsbericht

Hypotheeklasten ex geen alimentatie

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Ze hebben een eigen woning. Op enig moment...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW zonnepaneelhouders eenvoudiger

Zonnepaneelhouders worden als BTW-ondernemer aangemerkt vanwege de levering van de niet verbruikte...

Bekijk het nieuwsbericht

Auto van de baas geen taxi

Een autoverkoper rijdt in een auto van de zaak met op de portieren naam en logo van het bedrijf van...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag op staande voet, terug als zzp-er

Een medewerker schoonmaakonderhoud wordt ontslagen op staande voet wegens herhaaldelijk, ook na...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoe denkt fiscus over familiebank?

Grootouders, ouders of andere familieleden kunnen u een geldlening verstrekken ter financiering van...

Bekijk het nieuwsbericht

Verkoop gekregen antiek belast

Iemand die behulpzaam is bij de ontruiming van een klooster mag van de paters een flinke...

Bekijk het nieuwsbericht

Woonhuis ondernemer privévermogen

Een vertaler met een eenmanszaak woont en werkt sinds juli in een eigen woning van hem en zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Weer ziek, weer loondoorbetaling?

Een manager wordt ziek en werkt twee jaar lang aan re-integratie. Na twee jaar krijgt hij geen...

Bekijk het nieuwsbericht

Traineeship: stage of arbeid?

Een afgestudeerde ICT-er gaat aan de slag als trainee op basis van een Traineeship Contract. Hij...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval

Een steigerbouwer in loondienst kreeg opdracht om steigermateriaal van de derde verdieping van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Vanaf 2021 kunnen woningkopers die meerderjarig zijn en jonger dan 35 jaar gebruikmaken van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer moet zakelijke ritten bewijzen

Een medewerker rijdt in een auto van de zaak. Hij heeft een Verklaring geen privégebruik...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek kosten advocaat echtscheiding

In het kader van zijn echtscheiding heeft een man diverse procedures gevoerd tegen zijn ex. Alleen...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemers met gezamenlijke BV

Een aantal zelfstandige rentmeesters werken samen via een gezamenlijk gehouden BV. De BV fungeert...

Bekijk het nieuwsbericht

Lening aan DGA is afkoop pensioen

Een aannemer heeft in zijn BV pensioen opgebouwd. In privé staat hij er niet goed voor....

Bekijk het nieuwsbericht

BV ontslaat echtgenote DGA

Een psychiater heeft zijn fiscale onderneming voortgezet in BV-vorm. Zijn vrouw werkte al mee in de...

Bekijk het nieuwsbericht

DGA ten minste minimumloon?

Een BV start een onderneming in de zoetwarenbranche. Het resultaat is en blijft waarschijnlijk...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021

Op 24 maart 2021, op de valreep, heeft het kabinet de coronamaatregel dat werkgevers aan hun...

Bekijk het nieuwsbericht

Verraad door lid managementteam?

Het hoofd productie bij een installatiebedrijf maakt deel uit van het managementteam. Zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwe BTW-regels: registratie vanaf 1 april 2021

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor leveringen van goederen en diensten aan klanten in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona update fiscaal

Op 5 maart 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën voor MKB-bedrijven enkele nieuwe...

Bekijk het nieuwsbericht

SLIM subsidie aanvragen

Wilt u als MKB-bedrijf investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw medewerkers? Dan komt...

Bekijk het nieuwsbericht

Koerier verduistert ruim 500 telefoons

Een koeriersbedrijf krijgt een melding dat er uit zijn bus in een parkeergarage spullen worden...

Bekijk het nieuwsbericht

Toerekening koopsom aan bedrijfsgedeelte

Een ondernemer koopt een woonboerderij voor € 850.000 en zet het bedrijfsgedeelte op de balans...

Bekijk het nieuwsbericht

Steelt werknemer een pak koekjes?

Een medewerker werkt al 19 jaar bij een bedrijf in de verpakkingsindustrie. Drie leidinggevenden...

Bekijk het nieuwsbericht

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Er zijn verschillende regelingen die ondernemers steunen met de financiële gevolgen van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Studiekostenbeding werkt niet

Een leerling schadehersteller volgt een opleiding die volledig door zijn werkgever wordt vergoed....

Bekijk het nieuwsbericht

Functie vervalt: transitievergoeding?

De functie van een kwaliteitsmanager in ploegendienst komt te vervallen. De werkgever zegt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Monteur geen ondernemer

Een zzp-er heeft een eenmanszaak in interieurreiniging, kassenbouw en laad- en loswerkzaamheden....

Bekijk het nieuwsbericht

Bewijs urencriterium te mager

Een ondernemer handelt in consumentenartikelen en faillissementspartijen. Hij claimt in zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Sparen bij de belastingdienst

U ontvangt in deze periode voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2021....

Bekijk het nieuwsbericht

Geen mondkapje, geen loon

Een ambachtelijk banketbakkerij met drie vestigingen voert op 13 oktober 2020 binnen het bedrijf...

Bekijk het nieuwsbericht

TVL weer uitgebreid

Het kabinet heeft besloten de TVL voor het eerste kwartaal (Q1) van 2021 flink uit te breiden. Het...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingmaatregelen corona verlengd

Nederland is helaas nog niet uit de coronacrisis. Het kabinet heeft een aantal fiscale...

Bekijk het nieuwsbericht

Opiatenkluis verleidt verpleegkundige

Een verpleegkundige in een zorginstelling voor ouderen heeft privéproblemen. Ze steelt...

Bekijk het nieuwsbericht

Rittenadministratie hersteld

Een zzp-er heeft een Peugeot 3008 op de zaak. In privé is er een Peugeot 306. Voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Verplicht akkoord schuldeisers

Veel ondernemingen kunnen door de coronamaatregelen hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Minderheidsaandeelhouders verzekerd

Een BV heeft vier soorten aandelen: A, B, C en gewone. De gewone aandelen hebben in het totaal...

Bekijk het nieuwsbericht

Uitruil reiskosten

Als een werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt voor zakelijke reizen, mag de werkgever een...

Bekijk het nieuwsbericht

VOF, dus ondernemer?

Een ICT-consultant en zijn vrouw, een ambulant pedicure, hebben allebei een eenmanszaak. Ze gaan...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijziging BTW zonnepanelen

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden. Deze heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na reis oranje gebied

Een beveiliger in loondienst gaat in de zomer van 2020 naar Turkije op vakantie. Op dat moment gold...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaste reiskostenvergoeding ook na 1 januari

Krijgen uw werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie voorraad gesloten detailhandel

Veel non-food detailhandelaars kunnen door de nieuwe lockdown sinds 15 december 2020 hun...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastinguitstel aanvragen tot 1 april 2021

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis kunt u bijzonder uitstel...

Bekijk het nieuwsbericht

Verruiming TVL

Het kabinet heeft besloten de steun- en herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 nog niet...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingwijzigingen per 1 januari 2021

Per 1 januari aanstaande wijzigen er weer flink wat belastingregels. Naast de jaarlijkse...

Bekijk het nieuwsbericht

Omzetverlies door nieuwe lockdown: NOW 3

Moet uw bedrijf vanwege de nieuwe lockdown van 15 december tot 19 januari 2021 dicht? Het loket om...

Bekijk het nieuwsbericht

Rittenregistratie achteraf

Een directeur-grootaandeelhouder van een apotheek rijdt in een auto van de zaak. In de aangifte...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona: weigering ander werk

Een restaurant wordt in maart 2020 geconfronteerd met de lockdown. Vanaf 1 april 2020 krijgt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Voorschot boete concurrentiebeding

Een technisch monteur heeft in zijn vaste contract een concurrentie- en een relatiebeding met...

Bekijk het nieuwsbericht

BV betaalt teveel voor perceel

Een echtpaar koopt in 2008 een perceel grond met een huis voor circa € 680.000. Na twee jaar...

Bekijk het nieuwsbericht

NOW 3 aanvragen

Van 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u als werkgever de derde tijdelijke Noodmaatregel...

Bekijk het nieuwsbericht

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

Werkt u als zelfstandige of huurt u zelfstandigen in? Dan weet u dat de juridische en fiscale...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur via Airbnb toch belast

Een huiseigenaar verhuurt af en toe een deel van zijn huis via Airbnb. Het gaat om een slaapkamer...

Bekijk het nieuwsbericht

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Elk halfjaar stuurt het kabinet de Tweede Kamer een update over de voorgenomen maatregelen rond het...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens gratis koffie

Een transportbedrijf heeft een koffieautomaat waaruit personeel en externe chauffeurs voor twintig...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

Hebt u nog geen uitstel voor de betaling van belastingschulden verzocht, of wilt u dat nogmaals...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021....

Bekijk het nieuwsbericht

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Een kapper drijft een kapperszaak in een VOF met zijn echtgenote. Daarnaast heeft hij een BV met...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzegvergoeding onredelijk?

Een magazijnbeheerster heeft een tijdelijk contract dat met een jaar wordt verlengd tot 1 april...

Bekijk het nieuwsbericht

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Een ondernemer koopt met drie andere participanten een pand. Een deel financiert hij met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Veiligheidsmanager valt: werkgever aansprakelijk?

Een ervaren projectleider, belast met toezicht op de veiligheid, valt door het dak van een loods...

Bekijk het nieuwsbericht

Opnamen uit BV belast

De schuld in rekening courant van een directeur aan zijn BV loopt in zes jaar op van bijna 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Tatoeagebeleid werkgever

Een werkgever in het openbaar vervoer hanteert voor controleurs een tatoeagebeleid. Tatoeages en...

Bekijk het nieuwsbericht

TOZO 3 toch zonder vermogenstoets

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) steunt de overheid...

Bekijk het nieuwsbericht

BIK in Belastingplan 2021

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is inmiddels toegevoegd aan het belastingplan 2021....

Bekijk het nieuwsbericht

Inschrijving UBO-register

Sinds 27 september 2020 moeten bedrijven en organisaties hun uiteindelijk belanghebbenden...

Bekijk het nieuwsbericht

Leeftijdsdiscriminatie sollicitant?

Een bedrijf plaatst een vacature voor een Senior Auditor. Een sollicitant moet volgens de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belasting sparen en beleggen in 2021

Bijna 1 miljoen mensen betalen in 2021 geen belasting meer in box 3. Het heffingsvrij vermogen gaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de...

Bekijk het nieuwsbericht

Overdrachtsbelasting in 2021 vrijstelling, 2 of 8 procent

In 2021 komt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt....

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuw steun- en herstelpakket

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is...

Bekijk het nieuwsbericht

Corona-ontslag manager restaurantketen

Op 14 maart 2020 zijn de managers van een keten van hamburgerrestaurants gewaarschuwd om de interne...

Bekijk het nieuwsbericht

Vragen en antwoorden loonheffingen en corona

Door de coronacrisis kan er veel veranderd zijn voor u en uw werknemers. Waarschijnlijk werken uw...

Bekijk het nieuwsbericht

Na verkoop bedrijf nog ondernemer?

Een vrouw, haar man en zijn broer hebben een VOF met een loonbedrijf. De activiteiten van de VOF...

Bekijk het nieuwsbericht

Aandelen BV in erfenis

Een 99-jarige weduwe overlijdt. Ze laat aan haar dochter na alle aandelen in een BV, die zes...

Bekijk het nieuwsbericht

Pilot variabele bijtelling

Werkt een bijtelling privégebruik auto per gereden privékilometer beter dan een vast...

Bekijk het nieuwsbericht

Uw BV leent uw kunst

Een ondernemer heeft via eigen BV samen met twee partners een kantoor. Hij stelt kostbare...

Bekijk het nieuwsbericht

Einde contract na kolfverlof

Een cateringmedewerkster krijgt op 1 augustus 2018 een arbeidscontract voor zeven maanden. Na drie...

Bekijk het nieuwsbericht

Verkoop woning na samenwonen

Een ongehuwd stel gaat na achtentwintig jaar uit elkaar. Ze hebben samen een huis gekocht met eigen...

Bekijk het nieuwsbericht

Woon-werkverkeer bij thuiswerken

Als uw medewerkers thuis werken en een auto van de zaak hebben, is het woon-werkverkeer naar...

Bekijk het nieuwsbericht

Einddatum tijdelijk contract

Een nachtreceptionist van een hotel heeft een tijdelijk contract dat met zes maanden is verlengd...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding blijft

Een salesmanager bij een bedrijf dat jongveevoeder produceert en verkoopt, zegt zijn contract op....

Bekijk het nieuwsbericht

Meenemen plastic tasje leidt tot ontslag

Een vulploegmedewerker bij Action pakt een plastic tasje bij de kassa om gekochte spullen mee naar...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer weigert mediation

Een medewerker van een fabriek die op maat deuren en kasten maakt, moet aan het werk bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

SLIM Subsidie

MKB-ondernemers kunnen in september 2020 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Het gaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaststellingsovereenkomst schuld eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder heeft een schuld van bijna € 1.3 miljoen aan zijn BV. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag op staande voet peperdure oplossing

Een koerier met een salaris van € 1.300 bruto per maand wordt begin februari 2020 op staande...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens flesje water

Een medewerker van KLM Catering Services Schiphol handelt vertrekkende en aankomende...

Bekijk het nieuwsbericht

Vader laat zwart geld na

Vader overlijdt in het jaar 2000. Zijn dochter is enig erfgenaam. In juni 2014 dient ze voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Huisartsenpraktijk in coöperatie

Een huisarts richt samen met haar dochter een coöperatieve vereniging huisartsenpraktijk op....

Bekijk het nieuwsbericht

Excessief lenen van uw BV

Leent u meer dan € 500.000 van uw eigen BV? Onlangs is het wetsvoorstel ingediend dat...

Bekijk het nieuwsbericht

NOW 2.0 aanvragen

Vanaf 6 juli 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij de sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond...

Bekijk het nieuwsbericht

Rittenadministratie achteraf, toch goedgekeurd

Een werknemer maakt gebruik van een bestelauto van de zaak. Van de auto is geen rittenregistratie...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u zelf aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers en hebt...

Bekijk het nieuwsbericht

Lijst SBI-codes TOGS uitgebreid

Ondernemers in bepaalde sectoren kunnen sinds 27 maart 2020 een Tegemoetkoming Ondernemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Webmodule ZZP en geen minimumtarief

Er komt geen minimumtarief voor zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexibele arbeidskrachten kunnen ook een beroep doen op een financiële tegemoetkoming....

Bekijk het nieuwsbericht

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden waarvan de oorzaak buiten hun invloed ligt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Urencriterium ondernemers 2020

Ondernemers kunnen aanspraak maken op ondernemersfaciliteiten. Bij sommige faciliteiten geldt als...

Bekijk het nieuwsbericht

Coronareserve 2019

Een BV die in 2019 winst heeft gemaakt, kan in 2020 zwaar getroffen worden door de coronacrisis....

Bekijk het nieuwsbericht

Lager gebruikelijk loon 2020

De versoepeling van de gebruikelijk loonregeling voor ondernemers met een BV (DGA’s) is...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0 verlengd en aangepast

Vorige week heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. Sinds deze presentatie heeft het...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Verlenging en aanpassing NOW

Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 wederom een...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemers en werkgevers krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote...

Bekijk het nieuwsbericht

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Er komt een garantieregeling voor overbruggingskredieten aan ondernemers met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Concurrentiebeding schoonheidsspecialiste

Een schoonheidsspecialiste gaat in 2010 op basis van een tijdelijk contract voor een jaar bij een...

Bekijk het nieuwsbericht

Overzicht voorwaarden NOW, Tozo en TOGS

Het kabinet heeft een breed pakket regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de...

Bekijk het nieuwsbericht

Massaal bezwaar box 3-heffing 2019

De Belastingdienst verwacht dat veel belastingplichtigen ook voor het jaar 2019 bezwaar zullen...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling bestelauto stratenmaker?

Een zelfstandige stratenmaker koopt een Citroën Jumper. De laadruimte is afgetimmerd en...

Bekijk het nieuwsbericht

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft extra belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder DGA’s en...

Bekijk het nieuwsbericht

TOGS-regeling ook voor zorgondernemers

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat vanaf 22 april 2020 ook open voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwe raadsvergoeding loon?

Een gemeenteraadslid maakt gebruik van de zogenaamde opting-in regeling. De raadsvergoeding valt...

Bekijk het nieuwsbericht

Onbelaste reiskostenvergoeding mag doorlopen

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kan de werkgever een vaste onbelaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling formaliteiten terugwerkende kracht

Voor terugwerkende kracht bij een geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer,  bedrijfsfusie,...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling identificatie werknemer

Werkgevers hebben voor de loonheffingen administratieve verplichtingen. Zo moet een werkgever de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel...

Bekijk het nieuwsbericht

Lager gebruikelijk loon DGA wegens coronacrisis

Heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de omzet en liquiditeit van een BV, dan mogen de BV en de...

Bekijk het nieuwsbericht

Meer ondernemers krijgen tegemoetkoming schade Covid -19

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19...

Bekijk het nieuwsbericht

Overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan...

Bekijk het nieuwsbericht

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW bouwkosten woning met zonnepanelen aftrekbaar?

Man en vrouw hebben een woning laten bouwen. Het woonoppervlak van de woning is 176 m2. Op het dak...

Bekijk het nieuwsbericht

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

Een financieel adviseur (DGA) opereert vanuit een eigen BV. Een relatie waarmee hij samenwerkt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Om de lage WW-premie toe te mogen passen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst...

Bekijk het nieuwsbericht

SLIM subsidie voor werkgevers

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor leercultuur, loopbaancoaching en ontwikkelen van...

Bekijk het nieuwsbericht

E-Herkenning en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is druk bezig met de nadere invulling van...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie...

Bekijk het nieuwsbericht

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder...

Bekijk het nieuwsbericht

Noodloket voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000,- voor de...

Bekijk het nieuwsbericht

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt...

Bekijk het nieuwsbericht

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende...

Bekijk het nieuwsbericht

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondersteuning sectoren

Voor bedrijven in specifieke sectoren komt het kabinet met bijzondere matregelen. Het gaat om de...

Bekijk het nieuwsbericht

Economische en fiscale maatregelen Coronavirus

De Coronapandemie raakt het Nederlandse bedrijfsleven fors. Het kabinet heeft op 12 en 16 maart...

Bekijk het nieuwsbericht

(1) Werkgevers: werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle...

Bekijk het nieuwsbericht

(2) ZZP-ers: bijstand zelfstandigen

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen werknemers zijn of in dienst hebben, geen beroep doen op de...

Bekijk het nieuwsbericht

(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan...

Bekijk het nieuwsbericht

(4) Fiscaal: uitstel van betaling, geen boete, verlagen voorlopige aanslag, BTW terugvragen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de...

Bekijk het nieuwsbericht

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een schoonmaakster werkte op twee locaties, 10 uur per locatie. Als een van de locaties wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Subsidie elektrische auto 2020

In het kader van het Klimaatakkoord komt de regering met een subsidie voor elektrische...

Bekijk het nieuwsbericht

Werktijdverkorting wegens Corona

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand,...

Bekijk het nieuwsbericht

Papieren schenking belast

Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren...

Bekijk het nieuwsbericht

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis...

Bekijk het nieuwsbericht

Speerpunten Belastingdienst 2020

In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – is...

Bekijk het nieuwsbericht

Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Een bouwondernemer krijgt te maken met een executoriale verkoop van onroerend goed dat eigendom was...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (3)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap –...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (4)

Onlangs is het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap...

Bekijk het nieuwsbericht

Teveel opgenomen uit eigen B.V.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft aan zijn B.V. een rekening courantschuld en een schuld...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscaal afrekenen na overlijden echtgenote DGA

De echtgenote van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) overlijdt. Ze waren gehuwd in algehele...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (1)

Eind 2018 heeft het kabinet de Commissie Regulering van werk - onder leiding van Hans Borstlap-...

Bekijk het nieuwsbericht

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (2)

Onlangs is het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap...

Bekijk het nieuwsbericht

Onderzoek box 3-heffing 2013-2016

In 2019 heeft de hoogste rechter bepaald dat de belastingheffing over spaargelden in de periode...

Bekijk het nieuwsbericht

Afschrijving aanhorigheid bedrijfsgebouw

Hebt u als ondernemer gebouwen in eigen gebruik, dan is de fiscale afschrijving beperkt tot 50% van...

Bekijk het nieuwsbericht

Correctie inkomen DGA

Een dame start als directeur van een nieuwe BV. Om de BV op weg te helpen, gaat ze aan de slag op...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer krijgt boete of dwangsom

Het komt voor dat uw werknemer een boete krijgt opgelegd ingevolge een strafbeschikking of een...

Bekijk het nieuwsbericht

Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

Man en vrouw bezitten sinds 1997 ieder voor 50% een eigen woning met een destijds afgesloten...

Bekijk het nieuwsbericht

Passieve voorzitter stichting aansprakelijk

Een voorzitter van een stichting wordt door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor ruim...

Bekijk het nieuwsbericht

Chauffeur Uber ondernemer?

Een man werkt als chauffeur voor Uber. Hij komt in conflict met de Belastingdienst over de vraag of...

Bekijk het nieuwsbericht

Schenking door huwelijkse voorwaarden?

Een man met een vermogen van ongeveer 150 miljoen en een vrouw, die circa een miljoen bezit, gaan...

Bekijk het nieuwsbericht

Alimentatie of loon van BV ex-echtgenoot

Een echtgenote is in loondienst bij enkele BV’s van haar man. Ze gaan scheiden. De vrouw...

Bekijk het nieuwsbericht

Loonbeslag: werkgever zelf aansprakelijk

Een bedrijf heeft een werknemer in dienst die achterstallige belastingschulden heeft. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingwijzigingen 2020

Op 17 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken de nieuwe transitievergoeding online

Werkgevers krijgen hulp van de overheid bij het berekenen van de transitievergoeding. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW digitale uitgaven verlaagd

Voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften gaat per 1 januari 2020 het...

Bekijk het nieuwsbericht

Check uw vermogen voor 1 januari

Door uw vermogen op een andere manier vorm te geven kunt u wellicht inkomstenbelasting 2020...

Bekijk het nieuwsbericht

In 2019 nog dividend uitkeren?

Als uw BV in 2019 dividend aan u in privé uitkeert, is dat tegen 25% belast met...

Bekijk het nieuwsbericht

Billijke vergoeding zesenzestig maandsalarissen

Een monteur van 62 jaar werkt al bijna vijfenveertig jaar bij een bedrijf. Hij meldt zich ziek met...

Bekijk het nieuwsbericht

Betaal in 2020 niet onnodig de hoge WW-premie

In 2020 is de WW-premie anders georganiseerd, niet meer per sector, maar per soort contract. Er...

Bekijk het nieuwsbericht

Definitief einde slapend dienstverband

De hoogste rechter heeft beslist over het zogenoemde ‘slapende dienstverband’. Dat is...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW en export van goederen

Exporteert u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen? Dan is deze levering...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat als een medewerker langdurig ziek wordt?

Kleinere werkgevers weten in veel gevallen niet wat er op ze af komt bij langdurige ziekte van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Deel woning verhuurd aan eigen BV

Een manager van artiesten verhuurt de begane grond en het souterrain van zijn eigen woning aan zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Checklist 2020 voor werkgevers

Per januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet...

Bekijk het nieuwsbericht

Niet aanmelden kleine ondernemersregeling 2020?

Onlangs hebben we aandacht besteed aan de nieuwe kleine ondernemersregeling voor de BTW die per 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumbeloning zelfstandigen in 2021

Onlangs is de Wet minimumbeloning zelfstandigen in concept gepubliceerd. Alle zzp’ers gaan...

Bekijk het nieuwsbericht

Zelfstandigenverklaring

Het voorstel voor de Wet op de zelfstandigenverklaring bevat meer duidelijkheid over de vervanger...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkomsten uit verhuur van panden

Starters op de woningmarkt krijgen te maken met hoge huizenprijzen. De lage rentestand heeft geleid...

Bekijk het nieuwsbericht

Einde aftrek rente bij woning in aanbouw

Een particulier koopt in 2007 bouwgrond om er een eigen woning op te laten bouwen. In 2009 is de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer valt tijdens werk van ladder

Een touringcarchauffeur is op het dak van een bus, op een hoogte van 3,7 meter, bezig met onderhoud...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiets van de zaak en onbelaste kilometervergoeding

In 2020 geldt voor een fiets van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuw BTW-nummer

Dit najaar ontvangen meer dan een miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer. In het...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeid in balans en payrolling

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Payrollen blijft mogelijk om inleners te...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Het UWV stelt regelmatig nieuwe uitvoeringsregels vast voor ontslag om bedrijfseconomische redenen....

Bekijk het nieuwsbericht

Elektrisch rijden in en na 2020

De komende jaren blijven voor elektrische auto's belastingvoordelen bestaan. Dat blijkt uit de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkkostenregeling vriendelijker voor MKB

Voor het MKB wil het kabinet de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Heeft u een BV en maakt die meer winst dan 200.000 euro? Dan gaat helaas een eerder aangekondigde...

Bekijk het nieuwsbericht

Gesprekken opnemen onrechtmatig?

Een medewerker van een betonbedrijf komt na enige incidenten in een verslechterde werkrelatie met...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat betekent opzegging per 1 maart eigenlijk?

Een werkgever krijgt een ontslagvergunning voor een ruim twee jaar volledig arbeidsongeschikte...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer liegt over gezondheid: ontslag?

Een werknemer meldt zich in de maand februari 2019 verschillende keren ziek. Volgens de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: spaargeld

U hebt het ongetwijfeld al opgepikt uit de nieuwsrubrieken: met ingang van 2022 is spaargeld tot...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: overige bezittingen

Voorgesteld is om de belastingheffing op inkomsten uit vermogen per 1 januari 2022 aan te passen....

Bekijk het nieuwsbericht

Zelfstudie ondernemersactiviteit?

Een ambtenaar met een fulltime baan start een eenmanszaak en schrijft deze in bij de Kamer van...

Bekijk het nieuwsbericht

Rente familielening te hoog

Een echtpaar sluit voor de aankoop van een woonhuis bij de ouders van de man een...

Bekijk het nieuwsbericht

Pensioenkwestie: is een poffertje koek?

Een bedrijf produceert uitsluitend poffertjes en pannenkoeken. De Bedrijfspensioenfonds Zoetwaren...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet tegemoetkomingen loondomein

Per 1 januari 2017 zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers...

Bekijk het nieuwsbericht

Overtreding concurrentiebeding: matiging boete

Een werknemer van een bedrijf in sloopwerken en asbestsanering heeft een concurrentiebeding met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag?

Een winkelketen hanteert een systeem voor werktijdenregistratie. De winkelmanager moet toezien op...

Bekijk het nieuwsbericht

Aflossing hypotheek in januari: correctie box 3?

Op 1 januari 2016 heeft een particulier een eigen woning met een hypotheekschuld van 140.000 euro....

Bekijk het nieuwsbericht

Eigen woning in jaar van echtscheiding

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De man vertrekt in 2013. In augustus 2016...

Bekijk het nieuwsbericht

Blunder belastingdienst: geen bijtelling busje

Een werknemer die storingen aan straatverlichting oplost, heeft de beschikking over een busje van...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer werkt elders: ontslag?

Een logistiek medewerker wordt wegens psychische klachten volledig arbeidsongeschikt. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur tuinhuis via Airbnb

Een echtpaar heeft een eigen woning met in de tuin een tuinhuis. Ze verhuren het enkele weken per...

Bekijk het nieuwsbericht

Tariefafspraken zzp-ers toegestaan?

Mogen zelfstandigen zonder personeel collectief afspraken maken over hun beloning om aan een...

Bekijk het nieuwsbericht

Geld gestort op derdenrekening notaris: box 3?

Een oudere heer richt op 31 december 2012 bij de notaris een BV (A BV) op. Op dezelfde dag maakt...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkomstenbelasting over renteloze schenking?

Moeder schenkt in 1997 en 2001 in totaal ruim € 2.900.000 renteloos aan haar zoon. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na negen dagen kost werkgever zeven maandsalarissen

Een bedrijfsleider start op 4 februari bij een nieuwe werkgever. Hij heeft een tijdelijk contract...

Bekijk het nieuwsbericht

Ik moet weg, kun jij straks voor mij uitklokken?

Een productiemedewerker verlaat zijn werk tot tweemaal toe te vroeg en laat een collega met zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Voortgang regelgeving voor zelfstandigen

De regelgeving voor zelfstandigen gaat de komende jaren veranderen. Een recente kamerbrief bevat de...

Bekijk het nieuwsbericht

Handhaving wet DBA wordt aangescherpt

Het kabinet heeft een moratorium ingesteld tot 1 januari 2020 voor de handhaving op de juiste...

Bekijk het nieuwsbericht

WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contract

Met ingang van 2020 wordt de WW-premie voor flexibele contracten vijf procentpunten hoger dan die...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo beëindigingsovereenkomst?

Begin januari treedt een chauffeur voor 15 uur per week in dienst bij een koeriersbedrijf. Zeven...

Bekijk het nieuwsbericht

Belasting op spaargeld schendt eigendomsrecht

De hoogste rechter heeft uitspraak gedaan over de manier waarop Nederland in 2013 en 2014 belasting...

Bekijk het nieuwsbericht

Afschaffing aandelen aan toonder per 1 juli 2019

De fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft. Aandelen aan toonder...

Bekijk het nieuwsbericht

UWV: inloggen met eHerkenning

Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag subsidie praktijkleren tijdig aan

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Vennoot in VOF of loondienst?

Na 22 jaar in vaste dienst te hebben gewerkt voor een postbedrijf, treedt een postbezorger uit...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergoeding meewerkende partner niet aftrekbaar

Een ondernemer met een eenmanszaak redigeert manuscripten van boeken. Zijn vrouw helpt hem een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Dat betekent dat deze wet op 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans en transitievergoeding

De Wet arbeidsmarkt in balans is door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Kassamedewerkster scant eigen voordeelpas: ontslag volgt

Een kassamedewerkster bij een landelijke bouwmarktketen scant haar eigen voordeelpas als klanten...

Bekijk het nieuwsbericht

Europees Hof verplicht werkgevers tot prikklok

Een zaak die een Spaanse vakbond aanspande tegen de Deutsche Bank krijgt gevolgen in de hele EU....

Bekijk het nieuwsbericht

Auto blijft zakelijk, geen boekverlies

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt in mei een Audi S8 Quattro, die hij zowel zakelijk als...

Bekijk het nieuwsbericht

Verlies op geldlening aan zakenpartner

Een ondernemer maakt vanuit zijn eenmanszaak educatieve games voor onderwijsinstellingen. Een...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorwerken van AOW- tot pensioenleeftijd

Een projectsecretaresse bij een bouwbedrijf wordt in december 2018 66 jaar, haar AOW-leeftijd. Dan...

Bekijk het nieuwsbericht

TV-kok werkt zelfstandig

Via een BV werkt een bekende TV-kok mee aan TV-programma’s van RTL. De Belastingdienst heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Man en vrouw doen vrijwilligerswerk als koster en hoofd huishoudelijke dienst voor een kerk. Het is...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek omdat fiscus brief laat liggen

Een particulier claimt in zijn aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost van ruim € 4.800...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding, ondanks te laat verzoek

Een administratief medewerker is twee jaar ziek en voor 50% arbeidsongeschikt verklaard. Voor dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Meer rechten flexwerkers: Europese richtlijn

Flexwerkers die minimaal drie uur per week en gemiddeld twaalf uur per vier weken werken krijgen...

Bekijk het nieuwsbericht

Heffing over werkelijke rendement vermogen uitgesteld

In het regeerakkoord heeft het kabinet beloofd een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek schenken aan goede doelen beperkt

Het kabinet komt met maatregelen om de giftenaftrek effectiever te maken en de uitvoerbaarheid en...

Bekijk het nieuwsbericht

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energie te besparen. In 2019 geldt ook een...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanmelden nieuwe kleine ondernemersregeling btw

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. Als uw...

Bekijk het nieuwsbericht

Opdrachtgever zzp: hulp gevraagd

Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalen

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Management- of arbeidsovereenkomst?

Een Werk-BV heeft vier personal holdings als aandeelhouder in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%....

Bekijk het nieuwsbericht

BTW woning deels aftrekbaar door zonnepanelen

Een ondernemer laat een woning bouwen met op het dak niet-geïntegreerde zonnepanelen. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Regelhulp financieel CV

Voor sommige werkzoekenden is het vinden van een nieuwe baan lastig, omdat hun afstand tot de...

Bekijk het nieuwsbericht

Alcohol- of drugstest voor werknemers

Als werkgever mag u uw werknemers als hoofdregel niet laten testen op alcohol, drugs of...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenmatig lenen aan eigen BV: uitspraak

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft een holding-BV. Deze neemt samen met BV’s van de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel

Ondernemers met een eigen BV (DGA’s) betalen vanaf 2022 belasting als ze bovenmatig lenen van...

Bekijk het nieuwsbericht

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

De Belastingdienst heeft sedert juli 2018 volgens het Toezichtsplan Arbeidsrelaties 104 bedrijven...

Bekijk het nieuwsbericht

Passende arbeid of nieuwe functie?

Een vanwege schouderklachten arbeidsongeschikte CNC-frezer start na anderhalf jaar afwezigheid met...

Bekijk het nieuwsbericht

Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet

Een verkoopster in een schoenenzaak zit na een operatie in januari thuis. In augustus oordeelt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer neemt ontslag op staande voet

Een vrachtwagenchauffeur zegt zijn arbeidsovereenkomst per direct op. Als reden geeft hij...

Bekijk het nieuwsbericht

Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?

Een financieel adviseur heeft tot en met het 2014 een VAR-winst uit onderneming ontvangen voor zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?

In uw aangifte inkomstenbelasting hebt u een forse aftrekpost wegens medische kosten opgenomen. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

Een chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Verruiming werkkostenregeling voor MKB

Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet...

Bekijk het nieuwsbericht

Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Bezorgers Deliveroo niet zelfstandig

Begin 2018 heeft de maaltijdbezorgdienst Deliveroo de arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet...

Bekijk het nieuwsbericht

Op staande voet ontslagen in proeftijd?

Een uitzendkracht werkt tot eind augustus als grondwerker bij een bedrijf. Met ingang van september...

Bekijk het nieuwsbericht

Woonsituatie rond echtscheiding

Man en vrouw tekenen in 2014 een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dat de man in maart 2014 de...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek BTW woon-werkpand

Man en vrouw kopen een perceel grond in onverdeelde eigendom. Daarop laten ze een huis bouwen, dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Ten onrechte geen VAR: schadevergoeding

Deze zaak ging over een gediplomeerd verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG). Ze vroeg eind...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijke kilometers onzakelijk

Een parttime ondernemer in de psychosociale zorg werkt daarnaast in loondienst. De werkgever stelt...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

Eind 2018 is de nieuwe Werkwijzer Poortwachter  gepubliceerd. Deze helpt werkgevers,...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding kleine werkgevers gewijzigd

Bent u een werkgever met een klein bedrijf en kunt u de berekende transitievergoeding voor een of...

Bekijk het nieuwsbericht

Eenmalige verhoogde vrijstellingen schenkbelasting

De schenkbelasting kent een aantal eenmalige verhoogde vrijstellingen. Daaraan zijn voorwaarden...

Bekijk het nieuwsbericht

Oplossing BTW-nummer zzp-ers

Bent u zzp-er? Dan hebt u een BTW-nummer waarvan uw burgerservicenummer (BSN) deel uitmaakt. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Dronken magazijnmedewerker mag blijven

Een magazijnmedewerker verschijnt beschonken en ruikend naar alcohol op het werk. Er volgt een...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge billijke vergoeding bij ontslag

Een werknemer is senior Projectmanager ICT bij een reis- en evenementenorganisatie. Hij werkt daar...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen belastingen 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. In een brochure...

Bekijk het nieuwsbericht

Voordelig elektrisch rijden: fiscale truc

De Belastingdienst heeft volgens het Financiële Dagblad de volgende fiscale truc goedgekeurd...

Bekijk het nieuwsbericht

Lager nettoloon buitenlandse werknemers

Met ingang van 2019 krijgen uw werknemers die niet in Nederland wonen mogelijk te maken met een...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziekmelding in 2019 en UWV

Vanaf 1 januari 2019 verandert voor uw (ex-)werknemer het proces nadat hij zich heeft ziek gemeld....

Bekijk het nieuwsbericht

Zelfstandig of loondienst: voortgang wet DBA

Zelfstandigen en hun opdrachtgevers willen graag duidelijkheid over de juridische en fiscale...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbeidscontract: 0 of 36 uren?

Een vrouw is per 1 juni voor zes maanden bij een instelling in dienst getreden als...

Bekijk het nieuwsbericht

Arts ondernemer naast dienstverband?

Een arts staat in het BIG-register vermeld als arts en tandarts. Hij werkt in dienstbetrekking en...

Bekijk het nieuwsbericht

Verhuur 1.100 garageboxen geen onderneming

Een B.V. verhuurt ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten. De totale waarde van het...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor werkgevers

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor ondernemers met BV

Met ingang van 2022 wordt excessief lenen bij de eigen BV belast tegen het dan geldende box...

Bekijk het nieuwsbericht

Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag....

Bekijk het nieuwsbericht

Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

Sinds 1 januari 2018 moeten werknemers over het totaal aantal gewerkte uren...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de...

Bekijk het nieuwsbericht

Loon onderdeel van winst uit onderneming?

Een saxofonist is beroepsmusicus en als zodanig fiscaal ondernemer. Hij geeft saxofoonlessen als...

Bekijk het nieuwsbericht

Familielening eigen woning: rente 9%

Een jong stel bewoont een eigen woning die op naam staat van de man. Voor de aankoop heeft hij in...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

Een werkneemster in de glastuinbouw met een tijdelijk contract ontvangt een aanzegging dat haar...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

Een ondernemer verkoopt de aandelen in zijn assurantiekantoor en verhuurt daarna het bedrijfspand...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding bij minder werken?

Een werkneemster moet wegens haar gezondheid minder uren gaan werken. De bestaande ...

Bekijk het nieuwsbericht

Sparen in eigen onderneming

Een advocaat heeft bedacht dat sparen op een bankrekening van zijn onderneming fiscaal gunstiger is...

Bekijk het nieuwsbericht

Bovenwoning dansschool van de balans?

Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-ondernemers

Met ingang van 2019 gaat het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor onder meer...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling

De regeling voor de fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 sterk vereenvoudigd. Werknemers met...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemers met een BV

Het meest onverwachte voorstel in de kabinetsplannen treft veel ondernemers met een eigen BV, de...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscale voorstellen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen in een reeks wetsvoorstellen gepresenteerd. Voor een...

Bekijk het nieuwsbericht

CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?

Iemand solliciteert op de functie van psychotherapeut. In zijn CV vermeldt hij eerdere...

Bekijk het nieuwsbericht

Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte

Een kwaliteitsmanager werkt acht tot tien uur per week in loondienst. Naast haar salaris ontvangt...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar

Voor een verbouwing gaat een huiseigenaar in 2007 een extra hypothecaire lening aan van €...

Bekijk het nieuwsbericht

Met bestelauto naar rechter: privégebruik?

Een monteur die elke dag 24 uur oproepbaar is, rijdt in een bestelauto van zijn werkgever. Met...

Bekijk het nieuwsbericht

Vaststellingovereenkomst geheim?

In een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst staat meestal een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?

Een constructeur krijgt een aanlokkelijk aanbod van een concurrent van zijn werkgever. Hij tekent...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW bewust niet aangegeven en voldaan

Een BV verhuurt een golfbaan aan de exploitant van die baan. De verhuur gaat met BTW. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Eetcafé lukt niet: fiscale navordering

Een VOF exploiteert een eetcafé. In het jaar van oprichting en de drie jaren daarna heeft de...

Bekijk het nieuwsbericht

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

Een accountmanager New Business wordt bij dezelfde werkgever Sales, Marketing & PR consultant....

Bekijk het nieuwsbericht

Discrimineert uw vacaturetekst?

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid mag u geen onderscheid maken...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Een directeur krijgt van een BV een Lexus voor zakelijk gebruik ter beschikking. Privé heeft...

Bekijk het nieuwsbericht

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Een belastingplichtige claimt in zijn aangifte Inkomstenbelasting voor € 1.500 aftrekbare...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Een ondernemer met een eenmanszaak maakte een rommeltje van zijn administratie. Zijn accountant en...

Bekijk het nieuwsbericht

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer...

Bekijk het nieuwsbericht

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Een arbeidsongeschikte werknemer start na anderhalf jaar ziekte met re-integratie gericht op het...

Bekijk het nieuwsbericht

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Een student treedt bij Deliveroo in dienst als maaltijdbezorger op basis van een arbeidscontract...

Bekijk het nieuwsbericht

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartax genoemd, blijft bezwaren oproepen. De heffing is...

Bekijk het nieuwsbericht

Jacquet predikant toch werkkleding

Een predikant kocht een jacquet voor de uitoefening van zijn ambt. In zijn aangifte voerde hij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Op dit moment hangt de hoogte van onder meer de WW-premies af van de sector waarin uw bedrijf is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee...

Bekijk het nieuwsbericht

Betalingstermijn grote opdrachtgevers

Per 1 juli 2018 zijn zzp-ers en MKB-bedrijven beter beschermd tegen onredelijk lange...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek S&O: detail op urenstaat

Een ondernemer ontwikkelt samen met twee medevennoten innovatief snoepgoed. Ze besteden veel tijd...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

Voor goedwillende zzp-ers en hun opdrachtgevers is de handhaving van de wet Deregulering...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA

Minister Koolmees heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe...

Bekijk het nieuwsbericht

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer...

Bekijk het nieuwsbericht

Mag servicemonteur naar concurrent?

Een servicemonteur bij een beveiligingsbedrijf heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd...

Bekijk het nieuwsbericht

Bestelauto’s op de foto

Werknemers van een uitzendbedrijf werken uitsluitend voor een zusteronderneming die elektriciteits-...

Bekijk het nieuwsbericht

Geboorteverlof partner flink uitgebreid

Op dit moment heeft de partner recht op twee dagen volledig betaald geboorteverlof. Dat kan hij of...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Begeleidt u in uw bedrijf een leerling of student? Dan kunt u tot 17 september 2018 de subsidie...

Bekijk het nieuwsbericht

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in...

Bekijk het nieuwsbericht

Arbowet per 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 moet u als werkgever klaar zijn voor de nieuwe Arbowet. Zo moet u een...

Bekijk het nieuwsbericht

Belastingdienst niet AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het zal u...

Bekijk het nieuwsbericht

Managementvergoeding loon of winst?

Een zzp-er ontwikkelt innovaties van kunststoffen. Namens een eigen management-BV in oprichting...

Bekijk het nieuwsbericht

Werknemer steelt en legt terug: ontslag?

Een medewerker werkt in het depot van een koeriersbedrijf. Hij behandelt een beschadigde doos met...

Bekijk het nieuwsbericht

Heeft vader een auto cadeau gekregen?

Een vader kreeg van de Belastingdienst onverwacht een aanslag schenkingsrecht. Hij zou van zijn,...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkgever haalt auto op bij ziekte

Twee managers zijn tegelijk bij een bedrijf gestart op basis van een jaarcontract. Ze melden zich...

Bekijk het nieuwsbericht

Doorbetaling loon en bonus bij ziekte

Een security en compliance officer ontvangt naast zijn salaris elke maand een prestatiebonus....

Bekijk het nieuwsbericht

Parttime loungerestaurant onderneming?

Naast haar 36-urige dienstverband bij een werkgever exploiteert een jongedame een Marokkaans...

Bekijk het nieuwsbericht

Vakantiegeld uitbetalen

Betaalt u aan uw werknemers overwerkloon uit? Let dan op bij de berekening van het vakantiegeld....

Bekijk het nieuwsbericht

Woning tandarts op de zaak

Een tandarts laat voor 3,6 miljoen euro een woning inclusief bedrijfsruimtes bouwen. Hij werkt er...

Bekijk het nieuwsbericht

Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

Een sales- en marketingmedewerker had een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat eindigde op 31...

Bekijk het nieuwsbericht

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

Een vader schenkt aan zijn zoon een aandeel in een vastgoed-BV. Deze BV neemt deel in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen....

Bekijk het nieuwsbericht

Is uw huis een energiecentrale?

Een echtpaar koopt een perceel grond en laat er een huis op bouwen. Op het dak laten ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

Het is de bedoeling dat de huidige kleine ondernemersregeling in de BTW per 1 januari 2020 wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Trouwen is soms schenken

Een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een belaste...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Een magazijnbediende wordt op staande voet ontslagen. Hij was voor de tweede maal onder invloed van...

Bekijk het nieuwsbericht

Aannemer of hovenier?

Een aannemersbedrijf levert en plaatst gevels voor woningen, flatgebouwen en kantoren tegen een...

Bekijk het nieuwsbericht

Verbod privégebruik DGA

Stel, u bent enig aandeelhouder en bestuurder van een BV, in fiscale termen...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijkheid lening van uw BV

Geld lenen, al dan niet in rekening courant, van uw BV kan tot fiscale problemen leiden. Met name...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiets van de zaak eenvoudiger

De fiscale regels voor een fiets van de zaak zijn ingewikkelder en geven meer administratieve...

Bekijk het nieuwsbericht

Werkkostenregeling werkt

De werkkostenregeling (WKR) is het in 2011 ingevoerde systeem voor de behandeling van vergoedingen...

Bekijk het nieuwsbericht

Secretaresse onderneemster?

Een dame staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak in het verlenen van...

Bekijk het nieuwsbericht

Aangifte door adviseur met slechte reputatie

Een particulier laat zijn belastingaangiften indienen door een belastingconsulent. Vier jaar lang...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen klaar

In juli 2017 was de compensatie al aangekondigd, binnenkort kan deze ook worden geclaimd. ...

Bekijk het nieuwsbericht

Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG?

Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen rond de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Om...

Bekijk het nieuwsbericht

Krantenbezorger niet in loondienst

Een man bezorgt kranten voor een uitgever. De inkomsten die hij daarvoor ontvangt,...

Bekijk het nieuwsbericht

Aanzegvergoeding ook bij nieuwe baan?

Een werknemer werkt bij een installatiebedrijf op basis van een contract voor zeven maanden, tot 1...

Bekijk het nieuwsbericht

Opbrengsten distributeur parfums onbelast?

Een jongedame koopt en verkoopt parfums en cosmetica van een multi level marketingorganisatie. Zij...

Bekijk het nieuwsbericht

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Een advocaat gaat aan de slag voor een ondernemer met diverse BV’s. De ondernemer wordt...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdpad nieuwe zzp-regels

Tot 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst coulant om met de huidige zzp-regels. Dat geldt niet voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?

Stel, uw oudtante vindt het goed dat u haar woning koopt voor € 100.000 onder de werkelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Hebt u in 2017 iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde...

Bekijk het nieuwsbericht

Leidster kinderdagverblijf vergeet baby bij afsluiten: ontslag?

Een moeder komt aan bij het kinderdagverblijf om haar baby op te halen. Het kinderdagverblijf is...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag wegens restje asbest

Een bedrijf houdt zich bezig met wettelijk verplichte eindcontroles op locaties waar asbest is...

Bekijk het nieuwsbericht

Gebruikelijk loon medisch specialisten

Medisch specialisten die hun diensten verlenen via een eigen BV, hebben te maken met de...

Bekijk het nieuwsbericht

Bitcoins in uw aangifte

Bezit u als particulier bitcoins, dan dient u deze in uw aangifte inkomstenbelasting te verwerken...

Bekijk het nieuwsbericht

Uw zonnepanelen en BTW

U bent als particulier BTW-ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding met uw zonnepanelen...

Bekijk het nieuwsbericht

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Een jongedame van 19 jaar werkt 34 uur per week als aankomende verkoopmedewerkster bij een...

Bekijk het nieuwsbericht

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

Tot 1 januari 2018 mocht een uitzendbureau bij inschrijving van een kandidaat niet direct een kopie...

Bekijk het nieuwsbericht

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

Een autobedrijf krijgt in 2015 belastingcontrole. Op de balans blijken BTW-schulden te staan over...

Bekijk het nieuwsbericht

Vormt belasting een aftrekbare gift?

Wat dacht u van de volgende redenering? Betalingen van belasting, inhoudingen op eventuele...

Bekijk het nieuwsbericht

Ziekmelding of opzegging?

Een kok heeft het zwaar omdat zijn echtgenote hem gaat verlaten. Hij belt zijn werkgever om te...

Bekijk het nieuwsbericht

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning

Uw recreatiewoning wordt meestal als vermogen belast in Box 3. U betaalt inkomstenbelasting over de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018

Op 19 december 2017, na de stemming in de Eerste Kamer, zijn de fiscale wijzigingen per 1 januari...

Bekijk het nieuwsbericht

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Over enkele weken worden de salarissen weer betaald. De nieuwe loonstrook leidt vaak tot vragen aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

In veel bedrijven zijn de verlofaanvraag en verlofregistratie niet gekoppeld aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Update kabinetsplannen zzp-ers

In een kamerbrief heeft minister Koolmees een update gegeven over de aanpak van de plannen uit het...

Bekijk het nieuwsbericht

Zonnepanelen en BTW-correctie

Een ondernemer heeft een woning met kantoorruimte laten bouwen. De BTW heeft hij volledig...

Bekijk het nieuwsbericht

Milieu-investering te laat aangemeld

Een ondernemer koopt op 23 februari 2013 een energiezuinige auto. Op 4 april 2014 meldt hij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op...

Bekijk het nieuwsbericht

Jacquet werkkleding?

Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Een Holding-BV houdt aandelen van een BV die luxe verpakkingsmaterialen ontwikkelt en verkoopt. Jan...

Bekijk het nieuwsbericht

Papieren schenking luistert nauw

Ouders kunnen aan hun kinderen bedragen schenken zonder ze uit te betalen. Ze blijven deze bedragen...

Bekijk het nieuwsbericht

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag...

Bekijk het nieuwsbericht

Oudere auto van de zaak voordelig

Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus...

Bekijk het nieuwsbericht

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

U kunt uw winstbelasting verlagen door gebruik te maken van investeringsaftrek. Die is er in drie...

Bekijk het nieuwsbericht

Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?

De echtgenote van een ondernemer start een eigen kledingboetiek gericht op de werkende zakelijke...

Bekijk het nieuwsbericht

Kosten total body scan aftrekbaar?

U leeft bewust gezond, u eet gezond en u sport regelmatig. U voelt zich prima. Voor de zekerheid...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoge of lage sectorpremie WW?

Werkgevers in Nederland zijn ingedeeld in 69 sectoren. Er zijn 63 sectoren met een uniforme...

Bekijk het nieuwsbericht

Koeriersfirma, geen loondienst

Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de...

Bekijk het nieuwsbericht

Woning onjuist op de balans

Een ondernemer zet bij de start van zijn bedrijf zijn woning voor € 520.000 op de...

Bekijk het nieuwsbericht

Transitievergoeding in 2018 hoger

Werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn, hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een...

Bekijk het nieuwsbericht

Wat betekent het regeerakkoord 2017 voor u?

De maatregelen van het regeerakkoord 2017 pakken niet voor iedereen hetzelfde uit. Veel hangt...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken uw AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 is bij veel mensen wel bekend. Maar weet u dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: fiscale lastenverlaging

Er komen in de inkomstenbelasting twee belastingschijven: een basistarief van 36,94 en een...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: belasting op vermogen

U betaalt straks minder inkomstenbelasting over uw vermogen. Het heffingsvrije vermogen gaat...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: ZZP-ers

Er komt een nieuwe regeling. Als een zzp-er tegen een laag tarief bij een opdrachtgever ofwel...

Bekijk het nieuwsbericht

Regeerakkoord: Ontslag, flex, vast en ziekte

Het ontslagrecht wordt iets versoepeld. Een rechter mag straks problemen in de arbeidsrelatie...

Bekijk het nieuwsbericht

Fiscaal huwelijk aangepakt

Het komt voor dat mensen trouwen die geen enkele affectieve relatie hebben, puur vanwege een flinke...

Bekijk het nieuwsbericht

Inkeerregeling vervalt

Op dit moment kunnen mensen die inkomen of vermogen opzettelijk niet hebben aangegeven, dat binnen...

Bekijk het nieuwsbericht

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

Een werkgever is ook een transitievergoeding verschuldigd als een werknemer na langdurige...

Bekijk het nieuwsbericht

Bijtelling voor auto uit 2016 ook 22 procent?

Met ingang van 1 januari 2017 is het algemene bijtellingspercentage verlaagd van 25...

Bekijk het nieuwsbericht

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De...

Bekijk het nieuwsbericht

Minimumloon voor opdrachtnemers

Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij...

Bekijk het nieuwsbericht

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers...

Bekijk het nieuwsbericht

Gratis inzage met KvK-App

Ondernemers kunnen per jaar dertig keer gratis inzage in het Handelsregister krijgen. Bij de...

Bekijk het nieuwsbericht

Ook u verwerkt persoonsgegevens

MKB-ondernemers houden gegevens bij van klanten en medewerkers. Voor de verwerking van deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo goodwill?

Een ondernemer koopt voor € 1.400.000 een onderneming, bestaande uit een campingterrein,...

Bekijk het nieuwsbericht

Huis onder water: restschuldregeling vervalt

Stel uw huis staat onder water. Na verkoop van uw huis zou een schuld resteren. Omdat deze...

Bekijk het nieuwsbericht

Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer

Een ondernemer, uitbater van een café, verhuist naar een woning met een berging. Die...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-correctie privégebruik auto

Hebt u een personenauto of een bestelauto op de zaak of least u zakelijk? Dan kunt u de BTW...

Bekijk het nieuwsbericht

Bereken zelf uw premiekorting

Werkgevers vinden het soms lastig om arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een afstand tot de...

Bekijk het nieuwsbericht

Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd?

Ondernemers met een pensioen in hun eigen BV, kunnen met ingang van 1 april 2017 in die BV...

Bekijk het nieuwsbericht

Zakelijk zwembad aan huis

Man en vrouw zijn beiden fysiotherapeut. Samen met hun zoon, die ook fysiotherapeut is, hebben ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemerschap IT-consultant

Een IT-consultant staat ingeschreven in het Handelsregister met als activiteiten: advisering op het...

Bekijk het nieuwsbericht

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eenvoudiger te berekenen en de duur te...

Bekijk het nieuwsbericht

Scholingsvouchers UWV op?

Het UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Er zijn...

Bekijk het nieuwsbericht

Medewerker ziek: wat mag u registreren?

Een werkgever registreerde bij ziekmelding van een werknemer aard en oorzaak van de ziekte. Dat mag...

Bekijk het nieuwsbericht

BTW-nummer op uw website

Bezoekers van uw website moeten eenvoudig kunnen vinden wat voor bedrijf u hebt, waar het gevestigd...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: voortgang nieuwe regels

Op korte termijn wordt het onderzoek naar de herijking van de arbeidsovereenkomst aan de...

Bekijk het nieuwsbericht

Belasting op vermogen 2018 en 2019

Met ingang van 2017 gelden er twee forfaitaire rendementen voor de belasting op uw vermogen in Box...

Bekijk het nieuwsbericht

Proeftijd of twee jaar doorbetalen

De eigenares van een modezaak krijgt het te druk. Het is tijd voor haar eerste personeelslid. Ze...

Bekijk het nieuwsbericht

Ondernemerswoning op de balans?

Een bouwondernemer koopt een perceel met daarop een grote bedrijfshal en een woning. In de woning...

Bekijk het nieuwsbericht

Vertrouwen op de Belastingtelefoon?

Een particulier wil zelf aangifte inkomstenbelasting doen, maar komt er niet uit. Hij belt de...

Bekijk het nieuwsbericht

Hoezo relatiebeding?

Een werknemer tekent bij zijn werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst met een verwijzing naar het...

Bekijk het nieuwsbericht

Diners in restaurant van klant aftrekbaar?

Een ondernemer met een man-vrouwfirma dineert zeer regelmatig met zijn vrouw buiten de deur. Dat...

Bekijk het nieuwsbericht

Hobby-uitvinder start bedrijf

Stel, u ontwikkelt in uw vrije tijd een nieuw product. Daarvoor maakt u € 5.000 aan...

Bekijk het nieuwsbericht

Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie

Een werkgever verbiedt zijn werknemers om op het werk zichtbare tekenen te dragen van politieke,...

Bekijk het nieuwsbericht

Thuis blijven en toch salaris eisen?

Een werkneemster met een tijdelijk contract meldt zich ziek. Ze geeft aan dat ze situationeel ziek...

Bekijk het nieuwsbericht

Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?

U rijdt zakelijk en privé in een kleine, energiezuinige auto van de zaak met een lage...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na doorsturen klantgegevens

Een werknemer krijgt in een moeilijk gesprek te horen dat zijn baas van hem af wil. In dat gesprek...

Bekijk het nieuwsbericht

Te lage WOZ-waarde, wat nu?

Stel, u wilt uw huis binnen een jaar of twee voor een mooie prijs verkopen. En nu valt er een...

Bekijk het nieuwsbericht

Definitief einde pensioenopbouw eigen BV

Per 1 april aanstaande valt definitief het doek voor pensioenopbouw in eigen beheer bij de eigen...

Bekijk het nieuwsbericht

Eigen bijdrage auto aftrekbaar als negatief loon?

Een werknemer krijgt een vrij dure auto van de zaak. Hij betaalt de werkgever een bijdrage in de...

Bekijk het nieuwsbericht

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

U betaalt niet vaak overdrachtsbelasting, een heffing over de waarde bij overdracht van een...

Bekijk het nieuwsbericht

Ontslag na de kerstborrel

Op de kerstborrel van een aannemersbedrijf vloeit de drank rijkelijk. In de loop van de avond...

Bekijk het nieuwsbericht

Digitale ontslagaanvraag via UWV

Voor ontslag gelden twee gescheiden procedures. U moet bij het UWV zijn voor ontslag om...

Bekijk het nieuwsbericht

WOZ-waarden woningen openbaar

Binnenkort ontvangt u weer uw WOZ-beschikking. Sinds oktober 2016 kunt u de WOZ-waarden voor...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten

Werkt u met zzp-ers of bent u zzp-er en wilt u werken buiten loondienst? Dan kunt u gebruik maken...

Bekijk het nieuwsbericht

Verzoek parttime werken afgewezen

Sinds begin 2016 kan een werknemer verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of...

Bekijk het nieuwsbericht

ZZP-dossier: hoe nu verder?

Het kabinet maakt haast. Staatssecretaris Wiebes gaat snel onderzoeken hoe aan de criteria...

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van financiële en fiscale ontwikkelingen.