24 maart 2023

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Brieven Belastingdienst
In februari hebben ondernemers met een betalingsachterstand een brief ontvangen met informatie. In maart ontvangen alle ondernemers een nieuwe brief met daarin ook een schuldoverzicht. In dit overzicht staat de totale belastingschuld, zowel de opgebouwde coronaschuld als overige belastingschulden. Als ondernemers geen verdere actie ondernemen, volgt er in april nog een brief met een oproep om binnen twee weken de opgebouwde achterstand in te lopen. Ook dan hebben ondernemers nog de mogelijkheid om versoepelingen aan te vragen.

Vanaf half mei gaat de Belastingdienst over tot het versturen van beschikkingen naar ondernemers die ondanks de eerdere brieven geen actie hebben ondernomen. Met zo’n beschikking kan een betalingsregeling worden ingetrokken. Ondernemers hebben na het ontvangen van deze brief nog twee weken de tijd om hun schuld te betalen. Vervolgens zal de Belastingdienst gefaseerd starten met invorderingsmaatregelen.

Cijfers
In oktober 2022 zijn 266.000 ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis, begonnen met het aflossen van hun opgebouwde schuld. Hier hebben zij 60 maanden de tijd voor. 

Sinds de start van de aflossingsregeling zijn er ruim 21.000 ondernemers die hun opgebouwde belastingschuld volledig hebben afgelost. Deze groep ondernemers lost de schuld sneller af dan verwacht, bijvoorbeeld omdat zij geen openstaande schuld met de Belastingdienst willen. Ruim 138.000 ondernemers lopen op schema met het aflossen en hebben de eerste vier termijnen volledig betaald. Er zijn echter ook 103.000 ondernemers met een betaalachterstand, en daarvan hebben ruim 73.000 ondernemers nog geen enkele aflossing gedaan.

Generieke kwijtschelding?
Sinds de start van de aflossingsregeling heeft de Belastingdienst ruim 1.600 belacties en bedrijfsbezoeken gepleegd om te achterhalen wat de oorzaken van de betaalachterstand zijn. Hieruit is gebleken dat de redenen divers zijn. Er zijn ondernemers die (ernstige) betalingsproblemen hebben, maar er zijn ook ondernemers die niet goed op de hoogte waren van de verplichtingen en na het contact met de Belastingdienst hun achterstand ingelopen hebben. Mogelijk is er ook een groep die bewust niet betaalt, omdat zij nog hopen op generieke kwijtschelding van de schulden. Het kabinet heeft echter meermalen aangegeven hier niet voor te kiezen, onder andere omdat dit onrechtvaardig uitpakt voor de ondernemers die wél de schuld hebben terugbetaald.

Vervolg
De inzet van het kabinet is om in de kern levensvatbare ondernemingen te helpen. Op dit moment ligt de nadruk vooral op het veel beter en intensiever informeren en ondersteunen van ondernemers. Dat neemt niet weg dat als de ondernemer geen enkele actie onderneemt, de uiteindelijke consequentie voor ondernemers die structureel niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken.

Let op: De Belastingdienst zal niet overgaan tot het intrekken van de regeling als er slechts één aflossingstermijn onbetaald is gebleven, terwijl aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling wel wordt voldaan. In dat geval stelt de Belastingdienst zich voorlopig coulant op.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van financiële en fiscale ontwikkelingen.