17 maart 2020

(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. In de nieuwe tijdelijke maatregel voor mkb-bedrijven neemt de Staat een hoger garantieaandeel in de BMKB. De maatregel is geldig tot 1 april 2021.

Normaliter is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt dan 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De regeling is toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

De verruimde regeling geldt vanaf maandag 16 maart 2020. Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van financiële en fiscale ontwikkelingen.