15 februari 2019

Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

Een chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn woning van € 225.000 en een rekening courantschuld van € 578.000. Hij heeft een huis met een WOZ-waarde van € 892.000 met een hypothecaire lening aan de bank van € 850.000. De Belastingdienst legt een aanslag op van € 803.000 plus € 100.000 boete wegens uitdeling van winst.

De chirurg gaat naar de rechter. Die begint met een hoofdregel.  Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze lening worden aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft dan immers het vermogen van de vennootschap definitief verlaten.

 

De Belastingdienst moet aannemelijk maken dat de schuld van de chirurg aan de BV niet zal worden afgelost, en dat partijen zich ervan bewust waren of hadden moeten zijn dat de chirurg door deze vermogensverschuiving werd bevoordeeld. Als dat lukt, dan is sprake van een bij de chirurg in box 2 belaste uitdeling. En het lukt.

Volgens de rechtbank zijn de voorwaarden van de lening, zoals het kredietplafond, de hoogte van de rente, het aflossingsschema en de zekerheden niet schriftelijk vastgelegd of mondeling overeengekomen. Het saldo van de rekening-courant is in latere jaren nog gestegen tot bijna € 3.000.000. De chirurg kon daarvoor geen reële zekerheden bieden. Op de woning rustte immers al een hypotheek van € 850.000. Ook bood de financiële positie van de chirurg geen ruimte voor het jaarlijks betalen van rente en aflossing. Daarmee is de zaak rond, de uitdeling blijft in stand.

De rechter laat ook de boete in stand, althans bijna. De boete wordt verminderd tot € 95.000 omdat de termijn tussen de aankondiging en de rechterlijke uitspraak vrij lang was.

Let op: Geld opnemen van uw BV kan, zoals ook weer uit deze uitspraak blijkt, niet zomaar. U moet de schuld met de overeengekomen rente daadwerkelijk kunnen aflossen. Kan de belastingdienst het tegendeel aannemelijk maken, dan kunt u aanslagen met boete opgelegd krijgen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van financiële en fiscale ontwikkelingen.